Valdeltagandet ökar igen. Årets val till Ungdomsfullmäktige är färdigt. Jämfört med tidigare år var årets valdeltagande rekordhögt, 31 procent. Men skillnaderna är stora mellan olika stadsdelar. I Östra Göteborg röstade 44 procent, medan 17 procent valde att delta i Centrum.

I årets val kandiderade drygt 200 ungdomar till de 81 ordinarie och 20 ersättarplatserna i Ungdomsfullmäktige. 31 procent av stadens 35 000 röstberättigade ungdomar valde att rösta, en ökning från 29 procent förra året.

I vissa stadsdelar var konkurrensen hård om platserna.

– Det var ovanligt många som inte blev omvalda, just för att så många kandiderade. Särskilt i Västra Göteborg och Östra Göteborg, säger Paula Aijmer, planeringsledare för Ungdomsfullmäktige.

Väljer själva sina hjärtefrågor
Eftersom valet till Ungdomsfullmäktige är ett personval är det svårt att säga vem eller vilka som vann. Varje kandidat går till val på de frågor som den brinner för och driver sedan en egen kampanj för att bli vald.

– Det är politiska frågor, men vi jobbar inte med partitillhörighet. Ungdomar kanske inte känner sig redo för att gå med i ett parti. Eller så kanske de vill driva frågor som inte är aktuella i den traditionella partipolitiken, som har mer med åldersgruppen att göra, säger Paula Aijmer.

Skola, kollektivtrafik och arbete mot mobbning är de frågor som brukar väcka störst engagemang bland ledamöterna.

Många frågor som bubblar
– Det finns också andra frågor som vi märker ligger och bubblar, det är trygghetsfrågor, hbtq och mänskliga rättigheter, säger Paula Aijmer.

Att antalet ungdomar som väljer att rösta skiljer så mycket mellan stadsdelarna har flera orsaker, tror Paula Aijmer. Delvis handlar det om i vilken mån lärare och rektorer driver på och sprider information om valet. Det har också att göra med i valkretsindelningen, där alla kandiderar för den stadsdel där man bor. Därmed kan man bara få röster från väljare där. Det kan göra det svårt för ungdomar som går i skola i en annan stadsdel att samla röster.

– Det blir ett glapp ibland.

Går det inte att lösa på något annat sätt?
– Man skulle kunna tänka sig att man kan kandidera för den stadsdel man själv väljer. Det är en fråga som har varit uppe för diskussion. Men det är inget som går att ändra utan ett beslut.
Alla ledamöter, såväl nya som omvalda, erbjuds att gå en utbildning 30 november–1 december. Syftet är att lära sig mer om hur Ungdomsfullmäktige fungerar och få chans att lära känna varandra. Därefter är nästa stormöte för fullmäktige i februari.