Gångväg i Torslanda rustas upp. 1400 personer röstade i Västra Hisingens medborgarbudget, vilket innebär att ”Nu bestämmer du” troligen är Sveriges största medborgarbudget. Det förslag som fick överlägset mest röster, och som nu ska bli verklighet, handlar om upprustning av en gångstig i Torslanda.

Hans Eriksson lämnade in det vinnande förslaget, som representant för flera väg- och idrottsföreningar i området. Han berättar att de har arbetat i nästan 15 år för att få medel till att rusta upp den aktuella stigen mellan Långrevsvägen och Trånget.

– Det här gör vi för barnens skull, så att de ska känna sig trygga när de går eller cyklar genom skogen till sin busshållplats och sina fritidsaktiviteter. Det är många som har engagerat sig i detta och är glada över att det ska göras något nu, säger Hans Eriksson.

Vinnarna kommer att uppmärksammas vid en ceremoni på Torslandafestivalen den 6 juni. Nästa steg är att Västra Hisingens stadsdelsförvaltning tillsammans med park- och naturförvaltningen samt förslagslämnaren ska arbeta vidare för att sätta igång upprustningen av stigen.

Flest röster
Västra Hisingens stadsdelsnämnd var först ut i Göteborg med att prova en medborgarbudget, där en halv miljon kronor avsattes till genomförandet av ett invånarförslag för att skapa trygghet och trivsel i stadsdelen.

Hela 41 idéer kom in, om allt från en middagsklubb till en kärleksskulptur på ett av torgen. När röstningen avslutades den 15 maj hade 1 400 röster kommit in. Som en jämförelse fick Västra Götalandsregionens medborgarbudget om kollektivtrafiken drygt 1100 röster.

Stort engagemang
Det stora engagemanget för Nu bestämmer du kan förklaras med att flera förslagsinlämnare var duktiga på att marknadsföra sitt förslag. Många verksamheter inom stadsdelsförvaltningen arbetade också för att synliggöra medborgarnas möjlighet till inflytande.

– Vi har haft information på bibliotek, fritidsgårdar och vårt medborgarkontor. Dessutom har vi varit ute med surfplattor för att fiska röster på gator och torg, annonserat på sociala medier och i tidningar och varit runt på våra skolor, säger Olof Borgmalm, projektledare för medborgarbudgeten på Västra Hisingens stadsdelsförvaltning.

De 41 förslagen i medborgarbudgeten kom från invånare i hela stadsdelen. Av de 1400 som sedan röstade var 57 procent från Torslanda och 43 procent från Biskopsgården.

– Vi visste att vi behövde arbeta på olika sätt i de olika områdena inom stadsdelen, för att nå samma resultat. I lördags hade vi exempelvis en röstningsstation på Biskopsgårdens Dag, vilket bidrog till det goda resultatet. Det har varit ett stort positivt engagemang kring vår medborgarbudget, säger Olof Borgmalm.

Fler förslag kan bli verklighet
Även de övriga förslagen som har deltagit i medborgarbudgeten kommer nu att granskas för att se om några kan genomföras i stadsdelsförvaltningens ordinarie verksamhet. På så sätt kan de komma fler invånare och fler områden till del.