Intresset för att få sälja nikotinläkemedel, som tuggummi eller plåster, är stort bland näringsidkare i Göteborg. På sociala resursförvaltningen har man redan fått in närmare 80 anmälningar. Tillsynen av försäljningen ska skötas av stadsdelsnämnderna, det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

Sedan 1 mars är det fritt fram att sälja nikotinläkemedel. Kravet är att man anmäler till sociala resursförvaltningen.

Måste skylta om åldersgräns

– Kommunen tar ut en avgift på 1.000 kronor per år som används för tillsyn av lagen, säger Kristina Jung planeringsledare på stadskansliet.

– Lagen kräver att man har en skylt i affären där det framgår att man måste vara över 18 år för att få köpa nikotinläkemedel, fortsätter hon.

Man får heller inte ge upplysningar eller råd utöver vad som står på bipacksedeln om man inte har kompetens inom området.

Snabbt beslut om ny lag

Det har gått snabbt från att riksdagen beslutade om den nya lagen till att den började gälla. Därför hann kommunen helt enkelt inte besluta om hur organisationen kring nikotinläkemedel skulle se ut förrän ett par veckor efter att den trätt i kraft.

På onsdagen beslöt dock kommunstyrelsen att tillsynen ska skötas av stadsdelsnämnderna. Det innebär att dessa från nu får ansvar för tillsyn av såväl försäljning av nikotinläkemedel som för folköl och tobak.

Apoteken fortsätter sälja som tidigare

För den som säljer alla tre varuslagen blir kostnaden 2.600 kronor per år, och för den som säljer två av dem stannar avgiften på 2.100 kronor.

Apoteken omfattas inte av den nya lagen och säljer precis som förut nikotinläkemedel.

Fotnot:
Det finns ingen särskild blankett för att göra en anmälan. Det räcker med att skicka uppgifter om namn, adress, organisationsnummer, försäljningsställe samt ange om man bedriver annan verksamhet i lokalen till:
Social resursförvaltning, Tillståndsenheten, Box 5282, 402 25 Göteborg.