Liten arkitektbyrå vann i hård konkurrens. En enkel och klassisk byggnad. Robust men samtidigt finurlig, och rest i det gula tegel som blivit något av ett göteborgskt kännetecken. Så ser Kvillebäckens ny saluhall vid Vågmästarplatsen ut när den står klar sommaren 2013.

I ett par-tre veckor har en liten grupp människor gått och tryckt på hemligheten om vilket av de över 70 tävlingsförslagen som gått segrande ur striden. På onsdagsförmiddagen stod det klart att det är den lilla Stockholmsbyrån Gustav Appells Arkitektkontor som står bakom det vinnande bidraget: Kviba.

Saluhallen har central roll i nya Kvillebäcken
– Det känns helt fantastiskt – sånt här händer ju nästan inte, säger Gustav Appell som efter utbildning på KTH i Stockholm fram till 2007 arbetade på välkända Göteborgskontoret Wingårdhs.

– Även om jag jobbat i Stockholm har jag varit mycket i Göteborg, och känner ganska väl till staden, säger Gustav Appell som tillsammans med den Chalmersutbildade kollegan Joakim Häggström står bakom Kviba.

Saluhallen har en central roll för det nya Kvillebäckens framväxt. Ett område där det under en åttaårsperiod kommer att byggas 1600 nya lägenheter. De första väntas vara inflyttningsklara samtidigt som saluhallen slår upp portarna sommaren 2013.

Tar vara på solljuset
Juryn hade ett drygt arbete med att detaljstudera de många tävlingsförslagen, men så småningom hade man begränsat dem till en kärna av sju intressanta förslag som alla belönas.

– Det var förstås många aspekter som fick juryn att fastna för Kviba. Det är en enkel konstruktion som utstrålar saluhall och passar väldigt bra in på platsen. Robust men ändå finurlig – inte minst när det gäller att ta till vara solbelysningen på torget, säger Cecilia Strömer, arkitekt på Älvstranden utveckling och en av juryns ledamöter.

Att bemästra platsens knepiga klimatmässiga förutsättningar var en svår nöt för tävlingsdeltagarna. Även juryn tvekade en smula, men bestämde sig för ett generöst solinsläpp snarare än ett begränsande tak.

Restaurang och flera serveringar
Byggnadens gula tegel anknyter till en göteborgsk tradition och Gustav Appell är själv särskilt nöjd med den lokala signalen:

– Det är ett väldigt karaktärsfullt material som har potential att användas även i en helt modern byggnad, Dessutom kan man lita på att det kommer att vara vackert över flera decennier.

Den nya saluhallen ska förutom en traditionell handelsplats också att inrymma en restaurang, och i direkt anknytning väntas flera serveringar knyta an. Förhoppningen är att saluhallen ska bli en generös och naturlig mötesplats både för nya Kvillebor och tillfälliga besökare.

– Nu har vi en del jobb att ta tag i. Den blå byggnaden nedanför Vågmästarplatsens trappa ska bort, sedan börjar en upphandlingsprocess och våren 2012 räknar vi med byggstart, säger Cecilia Strömer.

69C_2.jpg