Nära samarbete med frivilligsektorn. De hemlösa i Göteborg drabbas hårt i kylan. Temperaturen förväntas sjunka ytterligare och nu förbereder sig Göteborgs Stad för att öppna fler övernattningsplatser om det skulle behövas. Staden söker också upp hemlösa och har ett nära samarbete med frivilligsektorn.

Kylan behåller sitt grepp och väderprognosen visar att vi kan vänta oss ännu kallare dagar. Det slår hårt mot de som lever i hemlöshet. För att kunna erbjuda sovplatser, värme, mat och en möjlighet att tvätta sig samarbetar staden med frivilligsektorn, skapar fler övernattningsplatser och söker upp hemlösa för att erbjuda hjälp.

− I nuläget har alla som vi nått fått en plats att sova. Vi har övernattningsplatser både i egen regi och i samarbete med idéburen verksamhet, säger Anna Holmqvist, avdelningschef för avdelning boende och hemlöshet i socialförvaltning Sydväst.

”Idéburna organisationer spelar en oerhört viktig roll”

Alla kvällar och nätter, varje dag i veckan, är ett team med fältassistenter ute och letar efter personer som lever i akut hemlöshet för att hjälpa dem att få rätt stöd från sjukvård och socialtjänst.

Av olika anledningar är det dock inte alla som vill ha hjälp.

− Ett långvarigt utanförskap kan skapa misstro och en del hemlösa litar inte på myndigheter. Då behöver vi först bygga upp en relation och skapa ett förtroende och i det arbetet spelar våra idéburna organisationer en oerhört viktig roll, säger Anna Holmqvist.

Pandemin och restriktionerna ytterligare en utmaning

Samarbetet med frivilligsektorn ligger även till grund för stadens förberedelser när temperaturen sjunker.

− Vi har en regelbunden dialog med organisationer som Räddningsmissionen och Stadsmissionen och följer utvecklingen noga för att veta om vi snabbt behöver utöka antalet platser eller sätta in andra insatser.

Pandemin och restriktionerna skapar ytterligare en utmaning eftersom öppna verksamheter och boenden endast kan ta emot ett begränsat antal personer.

− Just nu ser vi över användningen av våra befintliga lokaler för att kunna vara flexibla och agera snabbt om det uppstår ett behov.

”Det finns hjälp att få”

I Räddningsmissionens lokal 35:an på Linnégatan har antalet sovplatser redan utökats. En annan satsning är finansiering av Stadsmissions verksamhet i Sjömanskyrkan dit hemlösa kan vända sig dagtid för att värma sig och få en bit mat. I Johanneskyrkan har Stadsmissionens öppna dagverksamhet utökats för att även kunna erbjuda sovplatser.

För socialt utsatta EU-medborgare som inte har tillgång till de offentliga trygghetssystemen finns Station Nord och kvinnor i hemlöshet kan under dagtid vända sig till Huldas hus.

För den som är i akut behov av en sovplats och inte vet vart man ska vända sig tycker Anna Holmqvist att man ska ta kontakt med uppsökarenheten eller Socialjouren som kan lotsa rätt.

− Det finns hjälp att få, säger hon.