Satsning från mitten av december. Nästan alla som behövde hjälp med akut sovplats i vintras fick det. Men det krävdes ett intensivt arbete och nära samarbete mellan Göteborgs Stad och idéburen sektor för att möta behoven. Det visar en rapport från socialförvaltningen Sydväst.

Edita Paljevic. Foto: Anders Magnusson

Snö, regn och isande vindar – vintern i Göteborg är svår för den som lever i hemlöshet. För att ingen skulle behöva sova ute i vinter bildade Göteborgs Stad och idéburen sektor i vintras en gemensam arbetsgrupp och samarbetade kring övernattningsplatser och uppsökande insatser. Övernattningsplatser har funnits på Uppsökarenheten och på boendena 35:an och Station Nord. Satsningen inleddes i mitten av december och pågick till mitten av april.

Störst behov i början av mars

Nu har socialförvaltningen Sydväst sammanfattat vinterns arbete i en rapport. Den visar att nästan alla som behövt en övernattningsplats kunnat få det. Flest behövde sovplats i början av mars, då kylan kopplade greppet om Göteborg. Även i januari var trycket stort när akutboendet Nya Tillfället stängde efter beslut av Inspektionen för vård och omsorg och platserna där inte kunde användas som planerat.

– Stundtals var det tufft, men tack vare medarbetarnas fina insatser kunde vi bereda plats åt de allra flesta, säger Edita Paljevic, ansvarig verksamhetschef i socialförvaltningen Sydväst.

Vid några tillfällen var det fullt och några enstaka personer vistades ute.

– Här behöver vi titta närmare på vad som hände och se vad vi kan förbättra och göra annorlunda till nästa år, säger Edita Paljevic.

Hade behövt ytterligare tio platser

Det krävdes ett intensivt arbete för att ordna platser, berättar Jenny Martinsson, koordinator på center mot hemlöshet.

– Alla inblandade har verkligen slutit upp för att få det här att fungera. Sedan hade vi förstås önskat att vi haft några fler platser. Med cirka tio platser till hade vi kunnat lägga mer tid på det sociala arbetet och mindre på att ordna tak över huvudet, säger Jenny Martinsson.

Hon tycker att samarbetet mellan Göteborgs Stad och de idéburna organisationerna har fungerat bra, med täta möten under hela vintern.

– Vi har fått en större förståelse för varandras uppdrag, vilket också gjort det enklare att hitta bra lösningar. Till exempel har uppsökarenheten kunnat erbjuda plats för EU-medborgare som av olika anledningar inte kunnat vara på Station Nord, och omvänt har Station Nord avlastat när det varit fullt hos uppsökarenheten, säger Jenny Martinsson.

Säng med lakan och möjlighet att duscha

Att man inte behövt öppna till exempel kyrkor för övernattning utan lyckats ordna platserna i ordinarie verksamhet har också varit viktigt.

– Det har betytt mycket för de vi är till för. En säng med lakan och möjlighet att duscha är något helt annat än en sovplats på en kyrkbänk eller en madrass på golvet, säger Jenny Martinsson.

Samarbetet mellan Göteborgs Stad och de idéburna organisationerna fortsätter nästa vinter. Då ska det finnas en beredskap med övernattningsplatser redan från 1 november, ifall kylan kommer tidigt.