Europaparlamentet påverkar bland annat lagar som styr miljö, livsmedel, trafik, arbetsvillkor – frågor som har stor betydelse för de flesta EU-medborgares vardag. På söndag 13 juni har du chans att vara med och välja ditt Europaparlament!

Europaparlamentet är din röst i EU. Under de senaste åren har parlamentarikerna stärkt sitt inflytande och sin makt. De deltar idag i all lagstiftning, som sker i samspel mellan ministerrådet och kommissionen.

Sverige har nitton platser

Ministerrådet består av regeringsmedlemmar som representerar sina respektive länder. Kommissionen är sammansatt av oberoende tjänstemän.

Europaparlamentet är den enda öppna direkt valda institutionen. Det är också här som du kan föra fram dina egna åsikter, med hjälp av parlamentsledamöterna.

Parlamentet har 732 ledamöter som är indelade efter politisk tillhörighet. Antalet ledamöter från varje land bestäms av folkmängden (Sverige har nitton).

Det mesta av parlamentarikernas arbete sker i Strasbourg, som är parlamentets säte. Här sammanträder hela parlamentet tolv gånger per år, så kallade plenarsammanträden. Man har också en del kortare sammanträden i Bryssel.

Övrig tid arbetar parlamentarikerna bland annat i utskotten, med att förbereda ärenden inför plenarsammanträden.

Viktigt val

Varje år röstar parlamentet om EU:s budget och förankrar den slutgiltigt (cirka 1 000 miljarder kronor för närvarande). Man granskar även verksamheten i kommissionen och rådet.

En av de första uppgifterna för det nyvalda parlamentet blir att till hösten godkänna eller underkänna den nya EU-kommissionen. Efter valet kommer också EU:s nya grundlag att presenteras.

En konsekvens av denna är att EU-parlamentet kommer att få ännu mer att säga till om.

När besluten som rör vår vardag i större utsträckning fattas i Bryssel och Strasbourg, och inte nationellt, är detta ett val som blir allt viktigare.

Fakta | Europaparlamentet

Kontakta en EU-parlamentariker! På Europaparlamentets websida: www.europarl.eu finns alla ledamöters adresser och alla parlamentshandlingar.

Här kan du också se vem som representerar ditt parti eller driver de frågor du tycker är viktiga.

Har du frågor om Europaparlamentet? Kontakta Europaparlamentets informationskontor Tel. 08-562 444 11

Vill du klaga på EU? Du kan framföra klagomål som berör dig direkt, ditt företag eller organisation, och som ingår i EUs ansvarsområden. Enklast gör du en framställning på: www.europarl.eu.int/petition/petition_sv.htm.