Framgångsrikt uppsökande arbete. Projektet Bättre hälsa – som i vanliga fall har fokus på hälsa hos kvinnliga utsatta EU-medborgare – fick ställa om när smittspridningen av covid-19 tog fart i mars. Sedan dess har verksamheten varit uppsökande och inriktad på att ge hela gruppen av utsatta EU-medborgare information om den pågående pandemin. Ett arbete som visat sig framgångsrikt.

Bättre hälsa är finansierat av EU-fonden Fead (Fund for european aid to the most deprived) och har drivits av Göteborgs Stad sedan 2015. Inriktningen har varit att ge hälsoinformation till kvinnliga EU-migranter.

– Det har till exempel handlat om rökning, kost och hur man tar hand om sina tänder, genom gruppaktiviteter där barnmorska, hälsocoach, tandsköterska och dietister har medverkat. Men i mars fick vi sluta med det, säger projektledaren Maud Willardsson Engström vid social resursförvaltning.

Samarbete med Frälsningarmén

I stället riktades insatsen om till mer uppsökande verksamhet ute på stan för att informera målgruppen om covid-19. Göteborgs Stad samverkar med Frälsningsarmén i projektet och det är Christel Aronsson på Frälsningsarmén som främst jobbat med den uppsökande verksamheten.

– Vi har promenerat mycket på Järntorget, Nordstan, Drottningtorget och i området runt Långgatorna. De flesta i målgruppen känner igen mig eftersom jag jobbat med den sedan 2013, säger Christel Aronsson.

Det har funnits skriftlig information på både rumänska, bulgariska och engelska, men då många inte är läskunniga har den muntliga informationen betytt mycket.

– Jag tror att vår information har varit väldigt viktig. Vi har pratat om hur covid-19 smittar och vi har uppdaterat dem om vad som sker i Sverige och övriga världen – det gör vi fortfarande. I början när många var livrädda kunde vi lugna och hjälpa, säger Christel Aronsson.

Har klarat sig bra

Till en början hade Maud Willardsson Engström och Christel Aronsson farhågor om att gruppen utsatta EU-medborgare skulle kunna drabbas hårt av covid-19. Nu kan de konstatera att det inte blev så.

– Det är, såvitt vi vet, ingen som varit sjuk – i alla fall inte någon vi har haft kontakt med. Vår gissning är att det beror på att det är en grupp som rör sig mycket utomhus och ofta håller sig i sina egna grupperingar.

 På Station Nord, där utsatta EU-medborgare kan övernatta, finns en karantänavdelning med egen toa, dusch, tvättmaskin och micro. Den har inte behövts användas förrän i dagarna eftersom en person uppvisat symptom och varit och testat sig.

Fler EU-migranter nu

Covid-19-pandemin har inte inneburit att de utsatta EU-medborgarna i Göteborg har minskat i antal. Många reste till sina hemländer i mars när smittspridningen tog fart, men sedan återvände många ganska snabbt.

– Även om de får mindre pengar här än tidigare så tycker de ändå att det var bättre än i sina hemländer, där de är mer stigmatiserade och inte får in en krona. Sverige var dessutom ett av få länder som var öppet att åka till. Bilden är att det är fler utsatta EU-medborgare här nu än innan pandemin, och det är en bild vi delar med våra kollegor i Stockholm och Malmö, säger Maud Willardsson Engström.

Vad vintern och kylan kommer att innebära för de utsatta EU-medborgarna i Göteborg återstår att se.

– Vi vet inte. Kanske återvänder många innan det blir kallt, eller så stannar de, säger Christel Aronsson.