Vart femte år hålls det val till Europaparlamentet och nästa vecka är det dags igen. Söndagen den 13 juni kan alla som har rösträtt (se faktaruta), välja vilka partier och ledamöter som ska representera Sverige i EU-parlamentet.

Totalt är 338 miljoner européer från 25 länder röstberättigade till Europaparlamentsvalet. Efter östutvidgningen består EU-parlamentet av 732 parlamentariker.

Tre platser färre

När fler länder tillkommer, innebär det att tidigare medlemsstater får färre ledamöter i parlamentet. Sverige förlorade tre stolar på östutvidgningen och har numera nitton platser. Det är till dessa platser vi nu ska välja personer som representerar våra åsikter i EU-parlamentet.

Valet går till så att du röstar på ett parti, och om du använder en namnvalsedel kan du samtidigt personrösta. Du får bara kryssa för en kandidat. Kryssar du flera räknas bara valsedeln som en röst för partiet och inga namn registreras.

Efter valet bestäms först hur många av de nitton platserna som varje parti har fått.

För att få vara med i denna process måste partiet ha fått minst fyra procent av rösterna i landet. Därefter bestäms vilka personer i partierna som ska besätta platserna. För att bli invald på personröster måste kandidatens kryss motsvara minst fem procent av partiets alla röster.

Rösta i stadshuset

Göteborg är indelat i 286 valdistrikt/ vallokaler. De är öppna på valdagen mellan 08.00 och 21.00. På röstkortet som du har fått med posten, framgår det vilken vallokal du ska gå till.

På valdagen går det även att rösta i Göteborgs stadshus, ingång från Postgatan 35. De håller öppet mellan 10.00 och 20.00. Där går det också att beställa och hämta röstkort under samma tid.

Om du inte vill rösta i din egen vallokal, går det bra att post- eller brevrösta. Poströstningen är öppen från 26 maj på postens serviceställen. Ring 020-56 57 54 om du vill veta mer om poströstning.

Mer info finns på Internet

Kan du inte rösta själv på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder, kan du ta hjälp av vittnen och bud. Det kan även de göra som är intagna på häkte eller kriminalvårdsanstalt. En lantbrevbärare kan till exempel vara bud.

Hur det går till att budrösta beskrivs på Valmyndighetens hemsida (se länk nedan)

Vill du ha mer information om EU-parlamentsvalet: gå in på valmyndighetens hemsida på länken nedan eller ring 020-825 825.

Fakta | Rösträtt

Rösträtt innebär att du måste ha fyllt 18 år och vara:
• Svensk medborgare som är folkbokförd i Sverige, eller som någon gång tidigare varit folkbokförd i landet.
• Unionsmedborgare som är bosatt i Sverige och som senast den 14 maj 2004 anmält till Länsstyrelsen att du önskar rösta i Sverige.