Häromveckan ringde Henry, 71 – en av Vårt Göteborgs trognaste läsare. "Kan ni inte skriva lite grann om hur det går till att göra tidningen. Man vill ju veta", sa han uppfordrande. "Nja...jo, det kan vi kanske", svarade jag. Och tänkte inte mer på saken.

Henry, en go gubbe som bott hela sitt liv i Johanneberg, är våldsamt intresserad av tidningsproduktion (samt av alla slags sjukdomar, verkliga och inbillade). När han börjar snacka är det nästan omöjligt att få stopp på honom. Så jag lovade, sådär lite lagom vagt, mest för att hejda ordflödet.

Häromdan mötte jag en helt annan person som frågade samma sak – och då slog det mig att ni kanske är fler därute som vill veta. Henry hade kanske en poäng! Så är det väl lika så gott att berätta hur Vårt Göteborg blir till.

Allt är inte kommunalt

Just det här numret, som du håller i handen, är det 124:e sedan starten 1965. Därmed är Vårt Göteborg en av de äldsta kommunala informationstidningarna i landet.

Papperstidningen, vill säga. Sedan i december utkommer ju Vårt Göteborg också som webbtidning (www.vartgoteborg.nu) – som uppdateras dagligen med lokala nyheter, väder, matrecept och annat smått och gott.

Utgivare, både till pappers- och webbtidningen, är Göteborgs Stad. Men det betyder inte att allt som står i tidningen handlar om kommunala frågor.

Tidningens uppdrag är att spegla Göteborgssamhället – med andra ord allt möjligt som kan vara av intresse för göteborgarna, oavsett om det handlar om kommunen, regionen, staten, näringslivet, ideella föreningar eller enskilda personer.
E1C.jpg
Ja, det där var lite basinformation. Hänger du med, Henry?

Okej. Själva tidningsproduktionen följer samma mönster som de flesta tidningar: en ganska invecklad process, med många inblandade – var och en med sin specialitet, var och en lika viktig för att tidningen ska komma ut.

Tips blir artiklar

Det första som krävs är ett källflöde. Ett flöde av idéer och uppslag till artiklar. Där har ni, kära läsare, en viktig uppgift. Mycket av det som står i tidningen är ett direkt resultat av tips från våra läsare (i redaktionsrutan, sid 2, finns alla telefonnummer och adresser som du kan nå oss på).
4066_3.jpg

Och det krävs många tips. Från och med i år utkommer Vårt Göteborg med nio nummer – alla månader utom januari, juli och augusti. Den täta utgivningen innebär att så fort ett nummer kommit ut börjar arbetet med nästa.

Sådär tre veckor innan utgivningen kallas tidningens redaktionella medarbetare till idémöte på Stadskansliet, för att ventilera uppslag till kommande nummer. Vårt Göteborgs redaktion består huvudsakligen av informatörer, anställda i kommunala förvaltningar och bolag. Därtill några frilansare/specialredaktörer, knutna till tidningen, en fotograf och elever på Munkebäcksgymnasiet (ungdomsredaktionen).

Produktionen är igång

Redaktören, det vill säga undertecknad, samlar alla intryck och sammanställer en uppdragslista, som innebär startskottet för text- och bildproduktion. Reportrar och fotograf börjar jobba, var och en på sitt håll, mot en fastställd deadline, då allt material ska vara klart. Fakta samlas in, intervjuer görs, bilder tas, texter skrivs.
61D2.jpg
Det sker mycket under den här processen: idéer ”spricker”, visar sig värdelösa. Andra uppdrag ”växer”, visar sig mer intressanta och spännande än man trodde på förhand, och får därför mer utrymme i den kommande tidningen. Plötsligt händer det något överraskande, som omkullkastar de ursprungliga planerna. Vi rycker ut och gör en artikel ”på studs”. Men på deadline-dagen är det stopp. Då ska allt material – texter, bilder och övriga illustrationer – ha flutit in.

Tidningen får sitt utseende

Nu vidtar nästa steg i produktionen: redigering och layout. Redaktören går igenom alla texter. Ibland måste de kortas för att få plats i tidningen, ibland måste en hel artikel ställas åt sidan. Samtidigt tar fotografen fram de bilder han tycker blev bäst.
26FE.jpg
På tisdagen, fyra dagar före utgivning, lämnas texter, bilder och annonsoriginal över till layout-personalen på Publicistbyrån, som börjar arbetet med att lägga in alltsammans på tidningssidorna. Hela detta arbete sker numera digitalt, på dataskärmar. Tre grafiska formgivare jobbar intensivt under ett helt dygn.

På onsdagen, tre dagar före utgivning, är layouten klar och korrekturläsningen tar vid. Då ska – förhoppningsvis! – alla felstavningar och andra dumheter upptäckas och rättas till. Ska något ändras eller tilläggas i texterna är detta rätt tillfälle.

Ansvarige utgivaren Ulf Källström, informationsdirektör i Göteborgs Stad, granskar sidorna lite extra – han är personligt ansvarig om tidningen skulle innehålla något åtalbart.

Tryckning och distribution

På torsdagen, två dagar före utgivning, sänds sidorna digitalt till GP Teknik, som ansvarar för tryckningen av tidningen. På fredagen, dagen före utgivning, sätts plåtarna i tryckeriets stora tryckpress i Backa. Maskineriet går igång och de färdiga tidningarna, cirka 250 000 exemplar, spottas ut och buntas ihop.
59D2_5.jpg
Buntarna hämtas av Västsvensk Tidningsdistribution, vars medarbetare ansvarar för distributionen till alla hushåll i Göteborg. Tidigt lördag morgon delas Vårt Göteborg ut, tillsammans med morgontidningarna. Men det spelar ingen roll om du prenumererar på någon tidning eller inte: Vårt Göteborg ska du få ändå.

Om det skulle klicka – vilket har hänt – så tveka inte att slå en signal till Hans Glenberg på Västsvensk Tidningsdistribution, tfn 62 55 34 eller 62 55 00 (vxl).

Så där ja, Henry, det var det hela. Nu kan du slå upp en påtår och läsa resten av tidningen!