Större i både omfång och invånarantal. Befolkningen har ökat stort i Göteborg de senaste hundra åren. Det beror mycket på att staden har växt till ytan. För hundra år sedan bodde drygt 197 000 i Göteborg. I år beräknas invånarantalet stiga till 572 000.

Läs också:
Göteborgarna fortsätter att bli fler [2018-01-29]
Göteborgs Stads statistikavdelning firar 100 år av kommunala siffror [2018-01-30]

År 1820 hade Göteborg bara 16 500 invånare – ungefär lika många som det i dag bor sammanlagt i Guldheden och Vasastaden. Men så var också staden mycket mindre än den är nu. Vid 1800-talets början var staden fortfarande begränsad till området Inom Vallgraven.

– I dag bor dock bara 4 100 personer Inom Vallgraven. Det visar på att staden har bytt skepnad, säger Lutz Ewert på Göteborgs Stads statistikavdelning.

Under hela 1800-talet växte Göteborg till ytan och befolkningen ökade – förutom under 1830-talet då Göteborg drabbades av en koleraepidemi.

Östra Skansgatan
År 1900 bodde nästan 131 000 människor i Göteborg, som då även bestod av områden som Haga, Masthugget och Majorna.

Nya bostadsområden växte fram
Befolkningen växte under stora delar av hela 1900-talet. Örgryte socken, Nya Varvets socken och Västra Frölunda socken är några områden som införlivas i Göteborg under århundradets första halva. Det var även stora födelseöverskott i staden. Mellan 1901–1910 dog knappt 23 000 personer i staden. Men det föddes nästan dubbelt så många.

– Under 1950-talet var födelse- och inflyttningsöverskottet fortfarande stort. Även bostadsbyggandet. Det växte upp nya bostadsområden i Kortedala, Biskopsgården och Björkekärr, säger Lutz Ewert.

Angered, Säve, Torslanda och Tuve kommuner, samt Bergums församling, införlivas i Göteborg 1967.

Kvartsekelsgatan i Kortedala 1955
– Stora nya bostadsområden som Västra Frölunda, Bergsjön, Hjällbo, Backa och Länsmansgården byggdes också vid den tiden.

Tappade drygt 40 000 invånare
Under 1970-talet vände utvecklingen. Från att ständigt ha växt började folkmängden i Göteborg att minska. Tillväxten av arbetstillfällen minskade och det blev ett överskott av bostäder.

– Befolkningen fortsatte att minska fram till mitten av 80-talet. Under de åren tappade Göteborg 41 400 invånare.

Sedan år 2000 har invånarantalet vuxit för varje år.

– I slutet av 2016, som är de senaste siffrorna vi har, var 556 640 personer folkbokförda i Göteborgs Stad, säger Lutz Ewert.

Förändringar i omvärlden påverkar
Vi har ett födelseöverskott i staden och fler som flyttar hit än härifrån. Enligt prognoser som är gjorda kommer Göteborgs befolkning att öka med 8 000 personer per år framöver. Det beräknas alltså bo 708 000 i staden år 2035.

Men Lutz Ewert påpekar att prognosen för befolkningsutvecklingen kan förändras markant om det blir förändringar i omvärlden.

– Flyktingströmmen 2015 har till exempel förändrat prognoserna, säger Lutz Ewert.

Brunnsparken med gamla Arkaden

Brunnsparken med gamla Arkaden, tidigt 1900-tal.