Råd i ny broschyr för seniorer. Är du rädd för att bli lurad på internet? I en ny broschyr från Göteborgs Stad kan du få tips på hur du kan skydda dig. “Den är tänkt som ett första enkelt steg mot att bli säkrare på nätet”, säger Kristin Hagström, projektledare för ökad digital kompetens och delaktighet för seniorer.

Kristin Hagström, projektledare för ökad digital kompetens och delaktighet för seniorer.

I Göteborgs Stad finns ett pågående uppdrag som handlar om ökad digital kompetens och delaktighet för seniorer. Det blir allt vanligare med bedrägerier på nätet där äldre är väldigt utsatta. Därför har äldre samt vård och omsorgsförvaltningen tagit fram en broschyr om digital säkerhet.

– Vi vill att människor ska bli mer digitala och öka medvetenheten om vad man kan göra för att skydda sig på nätet på ett ganska enkelt sätt, säger Kristin Hagström.

– Vi vill också öppna för samtal kring digital säkerhet. Det är lätt att bli lurad och det händer många tyvärr, säger Kristina Théen, utvecklingsledare social hållbarhet och stadsutveckling.

Lämna inte ut uppgifter

Olika exempel på vanliga bedrägerier tas upp i broschyren. Det kan vara att någon säger sig ringa från Skatteverket eller banken och ber att du ska logga in på internetbanken eller lämna ut kontouppgifter.

– Då ska man tänka sig för, Skatteverket eller banken ringer inte och ber dig göra det. Be att få ringa upp, men ring då Skatteverket eller banken och inte numret bedragaren ringde från, säger Kristin Hagström.

Ha bra lösenord

Kristina Théen, utvecklingsledare för social hållbarhet och stadsutveckling, äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Starka lösenord är ett bra sätt att skydda sig mot bedrägerier. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, rekommenderar att man sätter ihop tre slumpvis utvalda ord från exempelvis en ordlista. Ordet ska ha minst 12 bokstäver.

– Det är också bra att ha en lösenordshanterare. Det finns appar att ladda ner (till exempel bitwarden, 1password och Lastpass) och den sparar lösenordet lokalt på din enhet och inte i molnet, det är därför det är säkert. På det viset behöver man bara komma ihåg ett lösenord, då lösenordshanteraren kommer ihåg alla andra lösenord.

Anmäl brott

Om du blivit utsatt för brott är det viktigt att anmäla det till polisen.

– Polisen vill gärna ha in alla anmälningar för att få veta hur många brott som begås och för att kunna se mönster, säger Kristin Hagström.

På tolv olika språk

Broschyren finns på tolv olika språk, de är valda utifrån Göteborgs Stads riktlinjer för kriskommunikation.

– Den sprids i hela staden och finns på mötesplatser för seniorer, medborgarkontor och på bibliotek, säger Kristina Théen.

För att lära dig mer om säkerhet på nätet och läsa broschyren digitalt (tillgänglig på alla språk) gå in på Göteborgs Stads webbplats, se länk nedan.