Ny kommunikationskampanj. “Har du frågor om Göteborgs Stad? Då finns vi här för dig”. Det är huvudbudskapet i den kommunikationskampanj som staden gör för att förtydliga för göteborgare, besökare och näringsliv hur de kommer i kontakt med staden.

Den största omorganisationen på 30 år genomfördes i Göteborgs Stad vid årsskiftet 2020/2021. Då försvann stadsdelsnämnderna och ersattes av facknämnder.

– Det gjorde att en naturlig lokal kontaktyta försvann och det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig. Men i grunden ska man inte behöva veta vilken förvaltning eller bolag som ansvarar för vad, utan alla ska få vägledning och svar på sina frågor när de kontaktar staden, säger Malin Baeza Roos, kommunikationschef vid förvaltningen för demokrati och medborgarservice.

Lyfter fram stadens kanaler

I mitten av januari startade en kommunikationskampanj som ska förtydliga hur man kommer i kontakt med Göteborgs Stad. Huvudbudskapet är “Har du frågor om Göteborgs Stad? Då finns vi här för dig”.

– Där lyfter vi fram stadens gemensamma externa kanaler som vänder sig till boende, besökare och näringsliv. Det finns naturligtvis ännu fler kontaktytor och kanaler som vänder sig till specifika målgrupper. Men de allra flesta kan vi lotsa rätt om de kommer in den här vägen.

Utgått från vanliga frågor

En vanlig dag får Göteborgs Stad in mellan 3000 och 4000 frågor eller ärenden till stadens kontaktcenter via telefon och e-post. Det kan handla om allt från förskola, äldreomsorg och hur man söker föreningsbidrag till hur man söker bygglov, hittar en båtplats eller parkerar bilen.

– I kampanjen har vi utgått ifrån de vanligaste frågorna och lyft upp exempel utifrån det så att mottagarna känner igen sig. För att fånga intresset i sociala medier har vi tvistat budskapet med lite humor, och lyfter vanliga vardagsfrågor som vi INTE kan svara på. Till exempel ”Var är laddaren?” eller ”Vad ska jag ha på mig?”.

Mäter resultatet

Kampanjen når ut genom annonsering, affischering och animerade filmer på sociala medier. Kampanjen pågår under januari och februari. Därefter kommer materialet att fortsätta att spridas vid behov.  I vår syns den även på stadsinformationstavlorna.

– Resultatet följer vi upp på olika sätt, bland annat genom att mäta räckvidden i sociala medier. Vi gör med viss regelbundenhet olika kännedomsundersökningar och kan också titta på inflödet av samtal under specifika perioder. Men det främsta målet är ju att alla ska veta vart de ska vända sig när de behöver det, säger Malin Baeza Roos.