Kolla brandvarnaren! Antalet bränder ökar i december. Därför vill Räddningstjänsten i Storgöteborg göra allmänheten uppmärksammad på hur man kan minska riskerna i sitt hem.

Räddningstjänsten Storgöteborgs vision är att det inte ska vara några bostadsbränder i jul och under december månad intensifieras informationsinsatserna för att göra allmänheten uppmärksam på de risker som finns. I år blir det lite extra fokus mot den yngre målgruppen.

– Självklart riktar vi våra budskap mot alla vuxna, som har ansvaret för att riskerna för brand i hemmen minimeras. Men i år har vi också en överraskning för vår yngre målgrupp. Lite längre fram i december kommer vi få hjälp att sprida vårt budskap av några artister som nog är välkända hos barnen, säger Josefin Åkerström, samordnare för särskilt riskutsatta på Räddningstjänsten Storgöteborg.