Översyn i alla bolag och förvaltningar. Kommunens badhus, gym, och sportanläggningar inomhus är fortsatt stängda åtminstone fram till 24 januari. När de väl öppnar igen gäller reglerna i nya pandemilagen och de föreskrifter som beslutats med stöd av lagen. – Ja, nu har verksamheterna tid att förbereda ett smittsäkert öppnande, säger Ellinor Malmborg, stadsjurist i Göteborgs Stad.

Syftet med den nya pandemilagen är att ge regeringen befogenheter att besluta om fler åtgärder och bindande regler för att minska smittspridningen av covid-19. Med stöd av lagen infördes samtidigt en ny förordning och Folkhälsomyndigheten beslutade om nya föreskrifter som gäller från den 10 januari. De gäller bland annat för butiker, gym och sportanläggningar inomhus, badhus samt platser för privata sammankomster.

De nya reglerna kommer påverka stadens verksamheter på flera olika sätt. Alla förvaltningar och bolag ska se över sin verksamhet och ta ställning till vad som kan beröras av de nya reglerna. Som stöd vid frågor och behov av samordning finns stadens centrala krisledningsstab för samverkan kring covid-19 och lokalt ansvariga för arbetet med frågor om pandemin på förvaltningar och bolag.

– Idrotts- och föreningsförvaltningen kommer helt klart att beröras eftersom de har många av anläggningarna, men nu gäller det att alla tänker till. Har de till exempel lokaler som hyrs ut, bedriver de någon form av handel i sina lokaler eller finns det planer på att arrangera ett evenemang som blir att betrakta som en allmän sammankomst? säger Ellinor Malmborg.

Maxantal för besökare

De nya reglerna innebär bland annat att butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus ska beräkna hur många personer som får vistas i lokalen samtidigt. Varje person ska i snitt ha tio kvadratmeter till sitt förfogande och maxantalet ska anslås vid entrén. Det ska också finnas möjlighet att tvätta händerna eller att använda handdesinfektion.

– Det här kommer ju att gälla kommunens anläggningar, precis som till exempel på privata gym. Eftersom våra är stängda nu, finns det tid att förbereda smittsäkra öppningar enligt de nya reglerna när det är dags, säger Ellinor Malmborg.

Lokaler som hyrs ut

Inom Göteborgs Stad finns lokaler som allmänheten kan hyra för att ha en privat tillställning eller fest. Den verksamheten berörs av de nya reglerna genom att max åtta personer får vistas i lokalerna samtidigt och det är uthyraren som ska säkerställa att reglerna efterlevs.

– Ansvaret för att reglerna efterlevs ligger på den som hyr ut. Det är också där som länsstyrelsen kan göra sin tillsyn, säger Ellinor Malmborg.

Max åtta personer gäller även vid alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, (förutom vid begravning). Det här har gällt sedan tidigare, men har nu lyfts in i den nya förordningen och gäller alltså fortfarande. Det berör till exempel föreläsningar, teaterföreställningar och idrottsevenemang.

Användning av allmän plats

Den nya lagen ger också utökade möjligheter att begränsa människors användning av allmän plats. Vid mycket allvarliga lägen när det finns påtaglig risk för trängsel kan regeringen, eller den kommun som regeringen bestämmer, införa förbud mot att vistas på en allmän plats, till exempel en park eller en badstrand. Och den som struntar i förbudet och går dit ändå, kan komma att dömas till böter.

– Kommuners möjligheter att kunna agera mot trängsel på allmänna platser är något som efterfrågats och där den nya lagen ger en öppning. Men än så länge är det inte möjligt utan kräver att regeringen beslutar om en föreskrift om det. Där är vi inte än, säger Ellinor Malmborg.

Kommunens tillsyn av krogar och barer påverkas inte av den nya pandemilagen. Den pågår parallellt enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.