Göteborgs Stad har tillsammans med den statliga satsningen Mobilisering mot narkotika satsat 20 miljoner kronor mot narkotika 2003-2006. Nu redovisas tolv av projekten inom fyra områden: skolan, krogen, unga missbrukare och etablerade missbrukare.

– Jag tycker att pengarna använts på ett bra sätt, och är väldigt nöjd. Det har inte varit några räkmackor alla gånger, men de har gjort ett fantastiskt jobb i projekten, säger Maj Bjurving, samordnare för alkohol- och narkotikafrågor i Göteborg.

Trenden positiv

Projekten har i de flesta fall handlat om att ta fram och införa nya metoder för att behandla drogmissbrukare eller för hitta de som har drogproblem på ett tidigt stadium.

Även om känslan är att projekten har varit lyckade, och att de har lett fram till nya verksamheter eller att man har infört nya metoder, så är det svårt att hitta bevis på att narkotika används mindre i Göteborg nu än innan satsningen.

– I några av projekten kommer det utvärderingar om hur effektiva de har varit, säger Maj Bjurving.

Men trots allt är trenden positiv just nu. Undersökningar av drogvanor hos niondeklassare visar att användningen inte längre ökar.

Åtta procent av niorna har testat knark

– Siffrorna är inte så låga som de var på 80-talet då tre procent av landets niondeklassare hade prövat narkotika mot sju procent idag, säger Maj Bjurving.

I Göteborg är det åtta procent av niondeklassarna som testat narkotika. Många forskare hävdar att det är försent att göra något när man kommer upp i gymnasieåldern, men det menar man på Burgården är fel.

Där har man i ett pilotprojekt arbetat för att hitta metoder för att nå ut till föräldrar, utveckla föreningslivet, hitta en samtalsbaserad undervisningsmetod och att utveckla samarbetet mellan skolhälsan och den pedagogiska delen.

Tanken har varit att förebygga användningen av narkotika, och fånga upp drogmissbrukare på ett tidigt stadium genom att arbeta på flera olika plan.

Allvarliga konsekvenser för GHB-missbrukare

Göteborg har länge ansetts vara GHB-missbrukarnas paradis. Ingenstans i världen är missbruket av GHB mer utbrett än här. Så sent som i förra veckan krävde två unga människor akutsjukvård på grund av att de tagit GHB.

På Hisingen har man arbetat för att hitta metoder för att nå yngre personer som missbrukar GHB, och kartlägga omfattningen. Den undersökningen blir klar till sommaren.

Det man kan säga redan nu är att missbruket var mindre omfattande där än man trott, men att konsekvenserna för de som missbrukar är mycket allvarliga.