Första delrapport klar. Mer samarbete över gränserna – det är nyckeln till ökad trygghet på Avenyn. Det tror den arbetsgrupp från Göteborgs Stad, polisen, handlarna och krögarna som på måndagen presenterade en delrapport från det arbete som initierades av stadsdirektör Bengt Delang för en dryg månad sedan.

Det var i slutet av januari som stadsdirektören gav arbetsgruppen i uppdrag att presentera konkreta förslag med målet att öka tryggheten för dem som vistas på – och i anslutning till – Avenyn sena kvällar och nätter. Efter en månads intensivt arbete ligger nu en delrapport klar:

– Det tar tid att arbeta fram omfattande bakgrundsmaterial – för att gå vidare med en del av våra förslag krävs det kanske mer och större undersökningar, men jag tror att vi är på god väg nu, säger Ingvar Brattefjäll, projektledare på Trygg, vacker stad och ansvarig för samarbetsgruppen, och fortsätter:

– Ett bra samarbete, med förtroende för varandra, är en förutsättning för att vi ska få det trivsamt på Avenyn. Då gäller det till exempel att polisen och krögarna drar åt samma håll.

Delrapporten har sex underrubriker:

# En mångfald av besökare
– Idag är det nästa bara ungdomar som är på Avenyn sena kvällar och nätter. Vi tror att det skulle bli lugnare med en mer blandad publik – det är inte gjort i en handvändning, men om ett mer varierat utbud kunde locka fler äldre besökare, tror vi att det skulle ge en lugnare miljö.

# Rent och städat på gatorna
– Vi föreslår en kompletterande grovstädning nattetid – bland annat för att få bort allt glas. Dessutom måste vi kunna erbjuda fler toaletter på Avenyn under sena kvällar och nätter. Flyttbara urinoarer kan vara värt ett försök.

# Fri sikt och bra belysning
– Vi tror att det är trygghetsskapande när du kan se andra människor och att de kan se dig. Vi vet att många rån och överfall sker, inte på Avenyn – men på Avenyns bakgator. Där måste vi förbättra belysningen. Längs Vasagatan ska angripna träd ersättas – då ska vi samtidigt se över belysningen.

# Trygghet vid förflyttning
– Vi måste arbeta ännu mer att få bort svarttaxitrafiken. Där samarbetar vi med försäkringskassan, skattemyndigheten och kronofogden. Vi tror också att slopad nattaxa i kollektivtrafiken skulle bidra till att minska marknaden för svarttaxi.

# Minska berusningsgraden
– Det är ett stort problem att många är väldigt berusade på Avenyn.
Alkohol som dricks på allmän plats beslagtas redan nu av polisen – här kan det finnas ännu mer att göra. Vi tror också på ökad utbildning bland krogpersonalen, och en samsyn bland ordningsvakterna när det gäller att avvisa berusade personer som vill in på deras ställen.

# Att förhindra och hjälpa
– Samarbetet mellan polisen och ordningsvakterna måste fortsätta att utvecklas. Snart kommer också alla vakter att ha enhetliga uniformer så att man tydligt ser vem som är vakt.

– En ökad närvaro av poliser – gärna med buss på Avenyn – frivilligorganisationer och nattvandrare tror vi bidrar till en ökad trygghet.

I arbetsgruppen, som letts av Ingvar Brattefjäll, har en rad representanter från polismyndigheten, Västtrafik, Avenyföreningen och flera av stadens förvaltningar medverkat. Tillsammans har de sedan förra våren arbetat i något som kan liknas vid ett brottsförebyggande råd i stadsdelen Centrum.

Arbetet går nu vidare under våren, en slutrapport planeras vara klar före halvårsskiftet. De politiska nämnder inom Göteborgs Stad och de externa aktörer som berörs får då ta ställning till förslagen i handlingsplanen.