Panelsamtal och stor EU-kampanj. - Många tänker inte på hur mycket vi påverkas av EU. EU-beslut påverkar vår vardag på många sätt, även om det kan kännas avlägset. Därför är det viktigt att rösta i parlamentsvalet i vår, säger Sofia Olausson, verksamhetsledare på Europa Direkt Göteborgsregionen.

Europa Direkt är EU-kommissionens lokala kontor som finns i runt 500 städer. Göteborgskontoret finns på Stadsbiblioteket, och drivs av kulturförvaltningen.

Inför valet till Europaparlamentet i maj 2019 kommer det lokala Europa Direkt-kontoret i Göteborg att genomföra två olika arrangemang för att öka deltagandet i valet och engagera unga att gå och rösta.

– Vi vill lyfta valet hos allmänheten. Det första arrangemanget blir ett panelsamtal som vi kallar ”Mellan valen”, där tanken är att koppla samman Europaparlamentsvalet med riksdags- och kommunvalen 2018, säger Sofia Olausson.

”Den här gången röstar jag”
Till våren kommer ytterligare ett samtal om parlamentsvalet, och Europas framtid, att anordnas. Där kommer bland andra EU-kommissionens Sverigechef Katarina Areskoug att delta. Dessutom kan fler arrangemang tillkomma under tiden fram till valet.

Inför valet kommer Europa Direkt också att informera om ”Den här gången röstar jag”, som är EU:s egna kampanj för att öka valdeltagandet.

Sofia Olausson tycker det är viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet, oavsett vad man har för åsikter om EU.

– Jag tror att många inte känner att det är så viktigt. Men det finns alla typer av partier i parlamentet, och genom att rösta kan man vara med och styra vilka frågor man vill att EU ska lyfta – oavsett om man är neutralt, positivt eller negativt inställd till EU i stort, säger hon.