Kom till Stadsbiblioteket och ställ frågor till politikerna. Hur vill politikerna förbättra Göteborg som hbtq-stad? Vad har hänt sedan stadens hbtq-plan klubbades i januari 2017? På torsdagseftermiddagen anordnar Göteborgs Stads hbtq-råd en politikerutfrågning där allmänheten är välkommen att lyssna och ställa egna frågor.

Program EuroPride Göteborg

Göteborgs Stads hbtq-råd arbetar för att bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer som definierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera. Hbtq-rådet har samlat in frågor till politisk diskussion kring teman som utsatthet, mötesplatser, föreningsliv och kompetens.

6688.jpg
– Vi hade en open hearing i april där vi bland annat hade en work-shop kring hbtq-planen, där fick vi in många intressanta frågeställningar, och bra insikt i vad folk tycker är viktigt att prata om. Det gäller till exempel utsatthet i skolan för hbtq-personer och hur de nya förskole- och skolnämnderna kommer att jobba med dessa jämlikhetsfrågor, säger Pia Emanuelsson, hbtq-rådet.

Nästa steg i hbtq-planen
På torsdag eftermiddag klockan 16.00 finns samtliga gruppledare i kommunstyrelsen på plats på Stadsbibliotekets trappscen för politikerutfrågningen. Frågor som hbtq-communityt vill diskutera med politikerna är bland annat de åtgärder i hbtq-planen som gäller hatbrott och våldsutsatthet och ett Regnbågshus.

– Det är jätteviktigt nu så här innan valet att fråga politikerna hur de kommer att fortsätta att driva hbtq-politik. Göteborgs Stads hbtq-plan är relativt ny – nu vill vi veta vad nästa steg är. Det är en fråga som vi kommer att ställa.

Viktigt med mötesplatser
– Att kommunen skapar olika former av mötesplatser spritt över staden för hbtq-personer är en fråga som ofta kommer upp också. Det är viktigt att det offentliga står bakom ett sådant initiativ.

Förutom de förberedda frågorna till utfrågningen, får publiken chans att ställa egna frågor.

– Vi har varit noga med avsätta tid så att politikerna hinner svara på publikens frågor också.