Klartecken för flerårig handlingsplan. Göteborgs Stads digitala service ska vara så enkel, öppen och effektiv att den är det naturliga förstahandsvalet för de som bor, besöker och driver företag i Göteborg. På onsdagen godkände kommunstyrelsen en flerårig handlingsplan för hur staden ska nå dit. Planen innehåller en rad åtgärder och aktiviteter som ska påskynda digitaliseringen, bland annat nya e-tjänster och appar.

I höstas och somras fastställde både Göteborgs kommunstyrelse och kommunfullmäktige ett program för Göteborgs Stads väg till det så kallade e-samhället. Som ett första steg fick stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram handlingsplaner för varje år fram till 2020.

Onsdagens beslut innebär att kommunstyrelsen ställer sig bakom stadsledningskontorets förslag på hur man ska underlätta digitaliseringen av Göteborg Stads service och tjänster.

– Förutom att ge boende, besökare och företag bättre service ska digitaliseringen också underlätta arbetet för Göteborgs Stads cirka 48 000 medarbetare, säger Ronald Caous projektledare för Göteborgs Stads handlingsplan för e-samhället vid stadsledningskontoret.

I handlingsplanen för 2015 och 2016 finns en rad mål och åtgärder inom områden som utbildning, vård och omsorg, näringsliv och arbete. Det handlar till exempel om fler e-tjänster inom förskolan, appar och medborgarforum för demokrati och delaktighet och bättre företagsservice på Göteborgs Stads hemsida goteborg.se.

Så vad händer nu närmast under 2015?
– Nu ska vi starta ett antal aktiviteter som ligger i handlingsplanen. Först måste vi se över i vilken logisk ordning vi ska börja så att de kommer i rätt ordning, ett antal förstudier behöver komma igång och vi har också flera intressanta e-tjänster inom socialtjänsten på gång, säger Ronald Caous.