41 förslag till medborgarbudgeten. Hela 41 inlämnade förslag på hur stadsdelen ska bli tryggare. Det är summeringen av första fasen i Västra Hisingens medborgarbudget ”Nu bestämmer du” där en halv miljon går till den bästa trygghetsskapande åtgärden. Nu ska förslagen bearbetas internt innan det är dags för invånarna att rösta fram vinnaren.

Bättre belysning, en teaterföreställning, en app, en medeltidsfestival, fritidsaktiviteter för ungdomar, trafikljus, mötesplatser, lekplatser för funktionshindrade, fotbollsturneringar, middagsklubb – det är bara några av de förslag som har kommit in på www.nubestammerdu.nu från invånare i Biskopsgården och Torslanda.

– Det är jätteroligt att så många har tagit chansen att komma med sina idéer om hur vi kan skapa en trivsammare och tryggare stadsdel, säger Olof Borgmalm som är projektledare för medborgarbudgeten på Västra Hisingens stadsdelsförvaltning.

Marknadsföring på plats
Sedan medborgarbudgeten öppnade i januari har projektgruppen jobbat hårt för att få de som bor i stadsdelen att delta. Förutom affischering, annonser och film på sociala medier har gruppen stått på torgen i Biskopsgården och utanför ICA Maxi i Torslanda och delat ut foldrar. Det har hållits två förslagsverkstäder där invånare har kunnat komma och få diskutera sina idéer och hjälp med att lämna sitt förslag.

– Vi har även varit och informerat på Folkhögskolan i Biskopsgården, på biblioteken, öppna förskolan Utsikten och Välkomsten, Äpplet, Medborgarkontoret och på Sjumilahallens söndagsbrunch, berättar Jessica Ahrling i projektgruppen.

Förslagen kontrolleras
Resultatet är fler förslag och större bredd på idéerna än förväntat. Nu ska alla förslag gås igenom och kontrolleras utifrån de uppställda kriterierna. Varje förslag måste komma många människor till del, gå att genomföra utan löpande kostnader och inte kosta mer än en halv miljon. Förslag som liknar varandra kan komma att slås ihop.

Invånarna röstar fram vinnaren
Den 15 april till 15 maj är det sedan dags för alla invånare i Västra Hisingen att rösta i webbportalen på vilket förslag som ska vinna. Det kan bli flera vinnare, ifall toppförslaget kostar mindre än den avsatta budgeten.