För mycket manligt könshormon? Hur blir jag rätt mätt? Vad är fetma hos barn? Det är något av innehållet i de föreläsningsserier för allmänheten som Sahlgrenska Universitetssjukhuset drar igång 14 oktober. Det är första gången sjukhuset går ut med en sådan här bred inbjudan till allmänheten.

– Det ska bli jättespännande att se uppslutningen. Vi har ingen aning om hur många som kan tänkas komma eftersom det är första gången vi gör det här, men hoppas såklart att det blir fullsatt, säger Viktoria Stalfors på SU.

”Behovet av sjukvård kommer att öka kraftigt”

Totalt handlar det om sex föreläsningar inom två områden: Barn och ungdomar och God hälsa genom hela livet. Det senare området kretsar kring vad män och kvinnor behöver veta om sin hälsa, om våra svaga sidor och hur vi kan ta ansvar och vad vi själva kan påverka för att må bättre.

– Livsstilsrelaterade sjukdomar blir allt vanligare och utvecklingen visar att behovet av sjukvård kommer att öka kraftigt. Därför är hälsofrämjande arbete viktigt för att minska samhällets kostnader och öka människors välbefinnande. Här har sjukvården en nyckelroll, säger Viktoria Stalfors.

Bakgrunden till föreläsningarna är att SU sedan i mars är med i Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HSF). För att kvala in där ska man bedriva projekt riktat mot bland annat allmänheten.

Duktiga föreläsare med gedigen kunskap

– För oss finns det ett stort värde i att föra ut den kunskap våra medarbetare har. Detta är ett sätt, säger Viktoria Stalfors.

Föreläsarna har valts med omsorg, dels för att de har gedigen kunskap inom sina respektive områden och dels för att de är duktiga föredragshållare.

– Man måste kunna prata på ett sätt som är lätt att ta till sig så att gemene man kan förstå, säger hon.

Fotnot:
Det är fri entré, ingen föranmälan behövs men antalet platser är begränsade, kom därför i god tid. Mer information kring tider och lokaler finns i föreläsningsprogrammen på länkarna nedan.