Handlingsplan klar om en månad. Nu skruvas tempot upp i arbetet för att öka säkerheten längs Avenyn. ”Ni har en månad på er att ta fram konkreta förslag” lyder uppdraget från stadsdirektör Bengt Delang till den grupp från Göteborgs Stad, polisen, handlarna och krögarna som tillsammans bildat ett Avenyns brottsförebyggande råd.

– Vår grupp bildades och började arbeta med trygghetsfrågor i staden redan i våras, men nu har vi fått ett uppdrag att först och främst prioritera tryggheten för människor längs Avenyn sena kvällar och nätter, särskilt i anslutning till helgerna, säger Ingvar Brattefjäll, projektledare på Trygg, vacker stad och den som fått ansvaret för att gruppen har konkreta förslag att presentera den 28 februari.

Uppdraget kom i förra veckan direkt från stadsdirektören Bengt Delang, som i sin tur kommer att rapportera förslagen till kommunstyrelsen. Gruppen som ska arbeta fram förslagen består bland andra av personer från polismyndigheten, Västtrafik, Avenyföreningen, social resursförvaltning och SDF Centrum. Man kan se gruppen som ett embryo till de lokala brottsförebyggande råd som det är tänkt att varje stadsdel ska ha i framtiden.

Götaplatsen bara början
– Vi ska till att börja med i första hand inrikta oss på problemen med svarttaxi och våld och berusning utanför krogar, och ta fram förslag som är genomförbara både på kort och på lång sikt. En del frågor kräver mycket planering och samverkan mellan många inblandade, som belysning till exempel. Det räcker ju inte att bara kommunen sätter upp gatlyktor, det finns mycket att göra på till exempel husfasaderna också för att öka tryggheten, säger Ingvar Brattefjäll som ser den förändring som redan gjorts på Götaplatsen som ett bra exempel.

– Det var första etappen i en långsiktig stadsmiljöupprustning, nu kommer den att fortsätta neråt Avenyn. Men det är många inblandade som måste dela på både ansvaret och kostnaderna, så det är viktigt att vi verkligen jobbar ihop.

Politiska beslut i slutändan
Ingvar Brattefjäll är medveten om att alla förslag måste vara förankrade i gedigen research:

– Förslagen vi lämnar måste baseras på fakta om behov, kostnader och förväntade effekter, så det finns mycket grundmaterial att ta fram. Till slut kan det komma att handla om politiska beslut, om vi till exempel skulle föreslå några omvälvande och dyra förändringar av kollektivtrafiken eller liknande.

Den aktuella debatten om krogarnas öppettider ligger dock utanför den här gruppens direkta påverkansområde.

– Den frågan behandlas just nu av Socialresursnämnden och kommer att gå direkt till kommunstyrelsen för beslut så snart de är klara. Vårt arbete påverkas egentligen inte av det, utan vi inriktar oss på andra åtgärder för att öka tryggheten, säger Ingvar Brattefjäll.