Lars Olander som åker runt i skolorna i Göteborg och talar med elever om skadegörelse får årets säkerhetspris av Göteborgs Stads försäkringsaktiebolag Göta Lejon. Under flera år har han arbetat med att förebygga skadorna och han har fått eleverna att vara mer rädda om sina skolor.

– Vi måste prata med de som gör det här. Man kan sanera ihjäl sig, man kan reparera ihjäl sig, man kan bevaka ihjäl sig och man gör väldigt mycket och bara betalar och betalar. Men man måste någon gång bestämma sig för att nu får det vara nog, nu måste vi gå till roten med det här. Det är det jobbet som pågår nu, säger Lars Olander.

Lars Olander arbetar på Lokalförsörjningsförvaltningen, LFF, som sköter om kommunens skollokaler. Förutom att åka runt på skolor så leder han också samordningsgruppen mot klotter och skadegörelse i Göteborgs Stad. Det viktigaste i det förebyggande arbetet är attitydpåverkan.

Skadegörelsen kostar 30 miljoner

Skadegörelse och klotter i grundskolor och i daghem kostar omkring 30 miljoner varje år i Göteborg. Det är mycket pengar som hellre skulle kunna komma eleverna tillgodo. Det är just så som Lars Olander resonerar. Förutom att komma till skolan och prata med eleverna så får de en morot. Skolan avsätter till exempel 75.000 kronor som är öronmärkta för reparationer på grund av skadegörelse. De pengar som är över vid terminens slut går istället till något roligt för eleverna.

– Det går så bra på många av de här skolorna att skadegörelsen praktiskt taget är nere på noll. Det låter för enkelt för att vara sant, men det är inte krångligare än så här, säger Lars Olander.

Hoppas på nytänkande

– Har man tur så kommer vi att få in ett nytt tänk bland våra ungdomar på skolan som kan leda till att man prioriterar bort förstörelse mot att man vet att nu väntar kanske en klassresa eller skolavslutningsfest i nian.

Lars Olanders verksamhet har pågått i drygt två år och ett 15-tal grundskolor i Göteborg deltar. En av de skolor som lyckats mycket bra är Nordhemsskolan. Den var tidigare väldigt nedgången men idag är den jättefin.

Pris från Göta Lejon

Årets säkerhetspris, som delades ut i torsdags, gick också till Jim Alsterberg på LFF. Han fick det för att genom uthålligt arbete höjt kompetensen inom larmteknik inom Göteborgs Stad.

Priset utdelas årligen till anställda inom Göteborgs Stad som aktivt bidragit till det skadeförebyggande arbetet inom staden. Det var tolfte året det delades ut.

– Vi delar ut priset för att uppmärksamma sådana som sliter. Vi försöker välja ut sådana som gjort en extra insats, säger Katarina Olsson, chef för den skadeförebyggande verksamheten på försäkrings AB Göta Lejon.

Prismotivering:

”Lars Olander har under flera år arbetat skadeförebyggande. Framförallt är det som skadebekämpare ute i skolorna som Lars blivit uppmärksammad och uppskattad inte bara i Göteborg utan även i övriga landet. Lars har genom sin förmåga att närma sig barn och ungdom och sin humor lyckats skapa förståelse för kopplingen mellan skador, skadekostnader och eget ansvar både bland elever och lärare. Lars har lyckats ta bort kommunens opersonliga roll som ägare till skollokaler och lyckats med konststycket att sätta ett ansikte på ägaren till dessa lokaler.”