Stora Saluhallen på Kungstorget ska rustas upp. Den 120 år gamla byggnaden måste moderniseras för att leva upp till dagens krav på livsmedelshandel. Sedan 1985 är den karaktäristiska fastigheten förklarad som byggnadsminne vilket innebär att arbetet måste utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Stora Saluhallen har haft samma funktion sedan slutet av 1800-talet. Den uppfördes som en täckt hall för matvaruförsäljning och fungerar fortfarande som det. 43 butiker och restauranger driver verksamhet i stål- och glashuset som var hypermodernt när det byggdes.

I samarbete med handlarna

Men eftersom saluhallen inte motsvarar dagens och framtiden krav på livsmedelshandel har Higabgruppen beslutat att modernisera den.

– Det krävs mycket arbete och inte minst rätt kompetens för att ta hand om en unik fastighet som Stora Saluhallen. Regler och föreskrifter från bland annat länsstyrelsen och miljöförvaltningen måste beaktas, säger Berndt Svensson, vd för Higabgruppen.

Upprustningen sker i samarbete med handlarna som under en tid får byta miljö.

Klart 2010 eller 2011

– Det är viktigt att handlarna är med i processen. Vi kan byggnaden och de kan verksamhetens villkor, säger Berndt Svensson.

Under resten av året kommer en förstudie göras samtidigt som diskussioner förs med handlarna. Under 2009 genomförs projektering och upphandling och upprustningen beräknas vara avslutad 2010 eller 2011.

3732.jpg

Foto: Mani Golzad