6,7 miljoner till insatser nästa år. Göteborgs Stad och hjälporganisationerna Bräcke Diakoni, Frälsningsarmén, Räddningsmissionen och Stadsmissionen förlänger sitt samarbete för att hemlösa EU-medborgare. Det handlar bland annat om 35 nattplatser på Bräcke Diakonis boende Stjärnklart, mer uppsökande arbete och pengar till Frälsningsarméns dagcentral Famnen.

Göteborgs Stad och hjälporganisationerna samarbetade redan förra och förrförra vintern kring insatser för mobila EU-medborgare. Nu förlängs satsningen där också Räddningsmissions öppna förskola för romska barn och Stadsmissionens informationscenter Crossroads ingår. En nyhet är dessutom att Stadsmissionens och Göteborgs Stads fältarbetare är med. De söker upp boplatser och berättar om vilken hjälp som finns att få och vad det innebär att bosätta sig illegalt på platsen.

Samarbetet är ett så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP. Det nya avtalet gäller 2015 och 2016 och innebär att social resursförvaltning står för finansieringen och de fyra hjälporganisationerna bidrar med personal, lokaler och kunskap.