Ökad tillgänglighet för döva i Göteborg. Det har varit ett lyckat samarbete med Göteborgs kulturarenor runt Teckenspråkets dag, 14 maj. Det konstaterar man på Teckenspråksforum som för tredje och sista året arrangerar kunskapsdagarna Teckenspråk i fokus på Göteborgs konstmuseum. "Vi ser en tydlig skillnad mot för några år sedan när det gäller tillgänglighet för döva i Göteborg", säger Marie Rosberg på Teckenspråksforum.

”Teckenspråk i fokus” är kunskapsdagar som arrangeras i samband med Teckenspråkets dag 14 maj. Kunskapsdagarna ska höja medvetenheten om teckenspråkets betydelse och visa hur viktigt det är att Göteborg blir tillgängligt för döva.

Det mesta av årets Teckenspråk i fokus den 14 maj och vänder sig till alla göteborgare, med en rad aktiviteter för både vuxna och barn. Det blir föreläsningar, konstvisningar och barnaktiviteter, som till exempel föreläsning om varför teckenspråket är viktigt för döva barns språk- och kunskapsutveckling, guidad visning av konstutställning på konstmuseet, barnteater och teckendans på Alfons Åbergs kulturhus och stadsmuseets fasta utställningar på teckenspråk.

Anpassat utbud för modersmålet teckenspråk
Det är tredje året som arrangemanget runt Teckenspråkets dag hålls på Göteborgs konstmuseum

– Syftet med vårt samarbete har varit att sätta fokus på teckenspråket och göra stadens kulturarenor mer tillgängliga för döva, säger Marie Rosberg.

Samarbetet har visat sig ge resultat. Genom att ha varit på samma plats under tre år har Teckenspråksforum kunnat ge kunskap och verktyg för att anpassa utbudet för dövas modersmål teckenspråket. Närvaron har också väckt intresset hos fler av stadens kulturaktörer för att göra stadens utbud mer välkomnande och tillgängligt för döva.

Nytt samarbete från nästa år
– Vi ser stor skillnad. Flera museer har i dag teckenspråkstolkade visningar och biblioteken har ökat antalet teckenspråkstolkade föreläsningar. Vi ser också att stora evenemang som Volvo Ocean Race har teckenspråktolkade delar av programmet när vi har varit i kontakt med dem, säger Marie Rosberg.

”Teckenspråk i fokus 2019” arrangeras av Teckenspråksforum i Göteborgs Stad tillsammans med Göteborgs konstmuseum och i samarbete med Göteborgs dövas förening, Alfons Åbergs kulturhus, Göteborgs stadsmuseum och Stadsbiblioteket Göteborg. Nästa år går stafettpinnen över i ett samarbete med nya aktörer, för att sätta teckenspråket i fokus på nya arenor.

Redan i måndags 6 maj tjuvstartade firandet av Teckenspråkets dag med föreläsning på Stadsbiblioteket under rubriken På flykt i en varmare värld, i ett samarbete med Chalmers.