Anna, Yassin, Mats, Mattias och Tomasz har fått jobb tack vare ett framgångsrikt samarbete mellan socialtjänsten i Kortedala och fiskbranschen. Efter tio veckors utbildning och praktik har ungdomarna fått en anställning inom ramen för nystartsjobb hos olika företag inom branschen.

– Under den rådande lågkonjunkturen i slutet av förra året började vi titta på vad vi kunde göra för att få ut ungdomar i arbete, berättar Meysam Alipour, rekryterare på Arbetsforum och initiativtagare till projektet.

– Vi började söka efter branscher med ett stort behov av arbetskraft. Det ledde i sin tur till att vi tog kontakt med representanter för fiskbranschen, som sedan länge haft stora svårigheter att rekrytera, fortsätter han.

Projektet påbörjades förra hösten och har drivits av socialbidragsenheten i Kortedala och Arbetsforum Kortedala Bergsjön, en enhet som jobbar för att ordna arbete, utbildning eller sysselsättning till arbetslösa personer med socialbidrag. Projektet har finansierats av ett kommunalt bidrag riktat till arbetslösa ungdomar.

Skräddarsydd utbildning
För att kunna erbjuda fiskbranschen den kompetens de efterfrågade inleddes ett nära samarbete med olika föreningar och företag inom branschen.

– När vi skulle starta projektet ville vi satsa på att ge deltagarna en rejäl utbildning för att uppnå ett gott resultat och vi satsade därför på en skräddarsydd traineeutbildning, berättar Meysam Alipour.

Utgångspunkten har varit arbetsgivarna och den kompetens de efterfrågat. Och satsningen lyckades, fem av sju deltagare har fått ett nystartsjobb. Två arbetar som grossister och tre som fiskhandlare.

Branschen mycket nöjd
Utbildningspaket delades in i två delar. Först fick deltagarna en gedigen teoriutbildning där de fick lära sig allt som överhuvudtaget går att lära sig om fisk, allt från råvara till det som serveras på bordet. Efter teorin ställde företagen upp med praktikplatser.

– Det här har varit ett jättebra projekt som vi gärna ser en fortsättning på, säger Karin Mattsson, från Bröderna Hanssons Fisk.

Rickard Ohlson från CeGe Fisk håller med:

– Vi upplevde att vi blev tagna på allvar och att projektledarna lyssnade på oss och våra behov. Fiskbranschen är på många sätt speciell och den kräver motiverade medarbetare med stor anpassningsförmåga, säger han.

God hjälp med gott resultat
Även de deltagande ungdomarna är mycket nöjda.

– Jag tycker verkligen att jag har hamnat rätt, säger Anna, som har fått jobb som fiskhandlare hos ett fiskhandelsföretag i Åkered.

Hon poängterar också att hon fick mycket god hjälp då hon kom till Arbetsforum första gången och att det äntligen började hända saker efter sex år som arbetslös.

– Hela utbildningen har varit spännande och kul och jag har insett att det är massor man måste lära sig som man inte tänkte på innan, berättar hon vidare.

Fiskbranschens personalorganisationer är också de nöjda med projektet och det har även uppmärksammats bland annat av Svenskt Näringsliv och media. I mitten av april var statsminister Fredrik Reinfeldt på besök för att träffa tjänstemän, utbildare och deltagare för att lyssna och ta del av deras erfarenheter.

Projektet kommer nu att drivas vidare i form av det treåriga EU-projektet Hundra. Målet är att få ut hundra personer från 18 år i arbete och att göra det i samarbete med lokala branscher med rekryteringsbehov.