Ny rapport lyfter lyckad arbetsmodell. Göteborgs Stads sociala arbete med utsatta grupper blir effektivt, flexibelt och når många när man samarbetar med ideella organisationer. Det visar en ny rapport om så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP, från social resursförvaltning.

Den relativt nya samarbetsformen IOP, idéburet offentligt partnerskap, har använts av social resursförvaltning i fem år. Nu utvärderas arbetet i en ny rapport av koordinatorn Ragnhild Ekelund som har varit med sedan starten.

Alternativ till upphandlade tjänster
‒ Från början handlade vårt gemensamma arbete ofta om att skaffa ett tillfälligt boende eller en säng för natten. Nu utgår vi mycket mer från individen. Med IOP-avtalen har det funnits möjlighet att skapa fördjupning och långsiktighet i arbetet.

Samarbetsformen IOP, där offentliga aktörer sluter avtal med ideella föreningar och stiftelser om att arbeta tillsammans, är ett alternativ till upphandlade tjänster.

‒ Det är svårt att hitta parter som vill konkurrera om uppdrag som att till exempel driva en dagverksamhet för EU-medborgare. Det finns ingen förtjänst i det.

IOP är dessutom ett flexibelt och effektivt arbetssätt. Det bygger på ett nära samarbete där alla parter bidrar med resurser. Förutom pengar kan det vara kompetens, lokaler och volontärtid. Alla parter har lika stor del i beslutsprocessen och det finns hela tiden möjlighet att ändra i arbetsupplägget när förutsättningar och situationer förändras.

”Får mycket gjort”
‒ Vi träffas en gång i månaden och pratar och bollar olika frågor. Tillsammans utvecklar vi idéer och arbetsmodeller och får mycket gjort.

IOP-avtalen gör det också lättare att nå och hjälpa de EU-medborgare som inte har rätt till bidrag genom socialtjänsten.

‒ Lagstiftningen är ganska snårig och en del står helt utan skydd. Genom IOP kan vi undvika de värsta nödsituationerna.

Ragnhild Ekelund berättar att arbetet med IOP har utvecklats sedan man började använda modellen. Från att främst tillgodosett basbehov till att även skapa större förändring.

Nu tecknas nya avtal
‒ Vi hjälper människor som inte har tillgång till trygghetssystemet fullt ut och faller mellan ramarna. Ofta har de dock en stark ambition och vill göra egna val, med det är sällan någon som frågar dem om det. Vi försöker göra det. Och stärka dem och visa tilltro. Ibland är det vad som behövs för att man ska hitta en ny väg.

I samband med att IOP utvärderats tecknas nya avtal. I slutet av mars börjar ett nytt IOP som riktar sig till socioekonomiskt utsatta barn och ungdomar. Det är så kallade mervärdesinsatser för familjer som bor i någon form av stödboende och som i grunden är hemlösa men inte har andra sociala problem.

‒ Vi ska skapa en verksamhet för barnen och stötta föräldrarna. Det blir pysselkvällar för de mindre, läxhjälp och utflykter. Vårt fokus är 100 på barnen, Ragnhild Ekelund.