Anslagstavlan ska täckas med gula Post-it-lappar, en för varje Angeredsbo som fått jobb genom nystartade Jobbhörnet. Samordnaren Lilian Lindström räknar efter – det ska visst upp tre till.

För att ta sig in i Jobbhörnets lokaler på Arbetsförmedlingen i Angered får man kryssa mellan klungor av jobbsökare som samlats vid kundarbetsplatserna.

Enkel process

Stämningen är lätt kaotisk. Så har det varit sedan den 19 februari då verksamheten startade. Målet var att hjälpa fler Angeredsbor att komma ut i arbete.

Det finns stora ekonomiska vinster i att minska behovet av försörjningsstöd, men Lilian Lindström, som förutom samordnaruppdraget arbetar som jobbcoach, lyfter fram andra värden:

– Att hitta ett arbete innebär att du klarar dig själv, du får frihet och kan göra självständiga val. Dessutom blir du en bra förebild för dina barn.

Processen på Jobbhörnet är enkel. Alla som ansöker om ekonomiskt bistånd i Gunnared eller Lärjedalen hänvisas först till Jobbhörnet, där de skrivs in.

Nätverk mot arbetslivet

JobbhörnetFem jobbcoacher finns tillgängliga för att ta emot de sökande, de benar ut förmågor och hinder att ta ett jobb, och upprättar avtal med klienten.

Avtalen är en överenskommelse om deltagande i jobbsökaraktiviteter tre till fyra gånger per vecka, omkring två timmar per dag.

– Vi motiverar och stödjer de arbetssökande och ser till att meriter och ansökningshandlingar är i ordning, säger Lilian Lindström.

– Vi fungerar också som ombud gentemot Arbetsförmedlingen när det gäller arbetsmarknadsåtgärder och ersättningar, och är det nätverk mot arbetslivet som våra klienter saknar.

Fem jobbmatchare tillgängliga

När en person bedöms vara redo för arbetsmarknaden finns en jobbmatchare tillgänglig för klienten. De fem jobbmatcharna har upparbetade kontakter med arbetsgivare och följer om det behövs med vid anställningsintervjun.

Eftersom deltagandet på Jobbhörnet följs upp av socialsekreterare skapas en naturlig koppling till myndighetsutövningen. Det känns i plånboken för den som slarvar.

Det är dock inte bara socialtjänsten som remitterar deltagare till Jobbhörnet. Närmare en tredjedel är sjukskrivna som behöver arbetsträna. Det berättar Lena Lindsjö, jobbcoach och anställd av Försäkringskassan.

– Om mina kolleger i Gamlestan bedömer att det finns ett behov av rehabilitering lägger de en beställning till Jobbhörnet. Efter att ha tittat på vilka önskemål och eventuella hinder en person har kontaktar vi arbetsgivare som vi vet tar emot sjukskrivna för arbetsträning.

Unikt med tre myndigheter

Enligt Lena Lindsjö har Jobbhörnet inneburit att den samverkan Försäkringskassan tidigare hade med Arbetsförmedlingen nu har kunnat utvidgas också till socialtjänsten:

– Tre myndigheter under samma tak – det är unikt, och det gör det enklare för oss alla att lösa problemet för individen. Framöver hoppas jag att vi också ska kunna ta emot personer som inte får ytterligare sjukpenning.

Jobbhörnets statistik verkar hittills mycket lovande. Den 31 mars var 109 personer inskrivna, 19 av dem gör en kortare praktik med löfte om arbete.

52 hade redan avslutats, av vilka tio fått jobb och 35 valt att avstå från kontakt med jobbhörnet och socialtjänsten.

Jobbhörnet fungerar som en ordinarie verksamhet som drivs i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten i Gunnared och Lärjedalen.