Försvaret och myndigheter övar tillsammans. Bli inte förvånad om du stöter på militärfordon, fartyg och soldater kring hamnen eller i centrala stan i helgen. I ett gigantiskt rollspel ska en rad myndigheter öva på hur de kan samarbeta för att ta hand om olika hot som Göteborgs Hamn skulle kunna utsättas för. Syftet är att klara att hålla hamnen öppen även i ett läge med förhöjd risknivå.

Någon försöker ta sig in över stängslet till hamnområdet. En skyddsvakt upptäcker intrånget och rapporterar genast till ledningscentralen som skickar en utryckningsstyrka.

Det är ett av många scenarier som kan komma att inträffa i under helgen, då en övning pågår runt Göteborg Hamn och på Landvetter flygplats. Syftet är att olika organisationer ska få öva på hur de tillsammans kan skydda hamnen och flygplatsen mot olika typer av angrepp.

– Fokus är att vi ska kunna hantera hoten och fortsätta bedriva hamnverksamhet, så att vi kan försörja Sveriges befolkning med varor, säger Thomas Fransson, säkerhetschef i Göteborgs Hamn.

Allt kan hända
På fredag inrättas en tillfällig ledningscentral i en kontorsbyggnad i Göteborgs Hamn. Där kommer hamnens säkerhetschefer att sitta på helspänn tillsammans med chefer inom polisen, tullen, försvaret och räddningstjänsten. För fram till lördag kväll kan allt hända.

7EB8.jpg
– Det kan vara allt möjligt. Att någon har gjort ett intrång i hamnen och vi behöver göra ett hundsök, att någon har bordat ett fartyg eller placerat en bomb, säger Thomas Fransson.

Beroende på vilken information ledningscentralen får från skyddsvakterna som bevakar området behöver de ta snabba beslut om vad som ska göras. Om man har upptäckt att farligt gods i hamnen har skadats behöver räddningstjänsten rycka in. Handlar det om fripassagerare på ett fartyg kontaktas gränspolisen.

– Det är full fart och snabba beslut. Men det handlar också om att följa regler, och se till att man har rätt kompetens.

Attentat i Holland ger höjd skyddsnivå
Scenariot för övningen är att det har skett två attentat, ett mot hamnen i Rotterdam och ett mot Köpenhamns vattenförsörjning. Det har gjort att skyddsnivån i Göteborgs Hamn och på Landvetter flygplats har höjts, från den normala nivå ett till nivå två.
Man har tagit ett regeringsbeslut att militär skyddsvakt får bevaka civila skyddsobjekt.

Utifrån en lägesbedömning har regeringen även beviljat så kallad skyddsvakt, vilket innebär att ledningen för hamnen och flygplatsen får hjälp av försvaret.

– Om Göteborgs hamn stoppar så är det av strategisk betydelse för hela Sverige. Vi har 4000 fordonsrörelser in och ut och 80 godståg varje dag. Stoppar det går det ganska fort från att vara ett lokalt problem till ett regionalt och även nationellt problem, säger Thomas Fransson.

1 200 personer från hemvärnet har kallats in för att delta i övningen. Det är personer som vanligtvis har annan sysselsättning, men som fått en kortare eller längre militär utbildning och ställer upp på att vara med under åtta övningsdagar per år. Dessutom deltar personal från polisen, kustbevakningen, räddningstjänsten och tullen.

Framryckning mot Brunnsparken
Göteborgare som rör sig till sjöss i hamninloppet eller på vägarna runt Göteborgs Hamn kommer se soldater och märka att det är fler båtar och fordon i rörelse än vanligt. Men man behöver inte hålla sig undan, försäkrar Thomas Fransson.

– Ingen kommer bli berörd som inte ingår i övningen, och de som sjösätter sina båtar i helgen kommer inte bli stoppade.

Den som vill se en skärgårdspluton stiga i land och göra en framryckning kan se till att befinna sig i trakterna av Östra hamngatan någon gång efter lunch på lördag.

– En civil hade sagt att de tar sig gående från Lilla Bommen till Brunnsparken. Det är något vi gör mer för att visa upp att vi finns, och för att de som vill ska kunna prata med oss. Det kommer kanske vara en del frågor med tanke på den debatt som har varit, säger Lars-Gunnar Olsson, utbildningschef för Göteborgs garnison.