Systerhamnar sen 23 år. I dagarna förnyas Göteborgs partnerstadsavtal med Shanghai. Göteborgs Hamn har ett långvarigt samarbete med den kinesiska staden och i dag finns en direktlinje för containerfartyg mellan hamnarna.

Shanghai är världens största containerhamn och hanterade 37 miljoner containrar under 2016. Motsvarande siffra för Skandinaviens största hamn Göteborg är 800000. En avsevärd skillnad i storlek.

4466.jpg
– Ja, men skillnaden var inte alls lika stor för 23 år sedan, då vi slöt vårt systerhamnsavtal med Shanghais hamn. Sedan dess har de blivit otroligt stora, och i dag hade det nog varit väldigt svårt för oss att få till ett avtal, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

Stor chans till påverkan
Samarbetet mellan hamnarna har förändrats genom åren. I början handlade det mycket om att personal från Göteborg höll teknikutbildningar för sina kinesiska systerhamnskolleger. I dag är det miljöarbete och samarbete kring marknadsfrågor som dominerar.

På miljöområdet, som i dag är starkt prioriterat i Kina, har Göteborgs Hamn kunnat bidra med mycket kunskap.

– Om vi kan inspirera världens största hamn att bli mer miljövänliga så är det bland det största miljöarbete som vi kan göra. Shanghais hamn har haft många delegationer här och tittat på hur vi arbetar med bland annat att ansluta fartyg till elnätet, så att de kan stänga av motorerna när de ligger i hamn. Men också hur vi jobbar med ekonomiska incitament och miljöriktiga terminaltraktorer, till exempel, säger Magnus Kårestedt.

1F8.jpg
”Bra att exporten går åt båda håll”
Arbetet med marknadsfrågor handlar om att marknadsföra Göteborgs Hamn och Sverige i Asien, som hamn och som marknad. När avtalet slöts för 23 år sedan var Kina framför allt ett exporterande land men i dag är det också en viktig marknad för svenska produkter.

– För rederierna är det bra att exporten går åt båda håll. Det gör Göteborgs Hamn attraktivt. Framöver har vi en stor potential att öka framför allt exporten från Sverige till Asien, men också vår import. Därför jobbar vi hårt för att marknadsföra oss och Sverige i Kina, säger Magnus Kårestedt.

”Enorm kapacitet”
Ett konkret mått på de goda förutsättningarna för handel mellan Göteborg och Shanghai är den direktlinje för containerskepp som sedan 2015 finns mellan hamnarna.

– Containerskeppen från Shanghai anlöper vår hamn en gång i veckan. De har en enorm kapacitet – varje skepp har plats för lika mycket gods som Ostindiska Kompaniet forslade under hela sin livstid. Jag tycker det är ett bra betyg för våra hamnar, som ju faktiskt redan på 1700-talet hade en direktlinje.

5F6A_2.jpg
Foto: Göteborgs Hamn