Ett nytt system för kommunens anställda att söka information om avtal och beställa material och tjänster via internet väntas ge stora ekonomiska besparingar. Med alla upphandlade ramavtal samlade på ett ställe kan Göteborgs Stads kostnader för inköp minskas med 50 till 100 miljoner kronor om året.

– Med det nya systemet blir det betydligt lättare för kommunens flera tusen beställare att hitta både rätt leverantör och rätt produkt eller tjänst när de ska göra inköp, säger Jan Andersson på Upphandlingsbolaget.

Det handlar om många bäckar små när Göteborgs Stad, som består av 44 olika förvaltningar och ett trettiotal olika bolag, gör sina inköp utifrån ett tusental gemensamt upphandlade ramavtal inom 150 olika avtalsområden.

Tusen procent dyrare

– Ta till exempel kontorsmaterial och helt vanliga gaffelpärmar. Där har kommunen enligt ramavtal ett styckpris på 2,50 kronor per pärm, men om en beställare missar att köpa exakt den pärmen, eller handlar av fel leverantör, så kan priset bli 25 kronor istället, säger Jan Andersson.

Upphandlingsbolaget beräknar att uppemot hälften av alla inköp av kontorsmaterial som görs är köp utanför den nettoprissatta artikellistan och därmed missar det bästa, framförhandlade priset. Liknande exempel finns inom alla avtalsområden, till exempel järnartiklar.

Hitta bästa nettopriset

– Där kan leverantören ha uppemot 70.000 olika artikelnummer som vi har en generell rabatt på, men vissa av dem, som vi använder mycket av, har vi förhandlat fram extra bra nettopriser på. Det är dem vi måste se till att alltid komma åt och med det nya systemet blir det betydligt lättare för beställaren att hitta rätt grejer, säger Jan Andersson.

Sammanlagt räknar man med att den nya, webbaserade beställningsportalen, som under fem år beräknas kosta 19 miljoner kronor i drift, årligen kan spara in 50 till 100 miljoner kronor åt Göteborgs Stad.