På vart 20:e helårsjobb i Göteborgs Stad ska det finnas en praktikplats. Det målet har både kommunstyrelse och samtliga stadsdelchefer nu ställt sig bakom. Och ett gemensamt IT-stöd ska göra det lättare att hitta rätt praktikplats.

– Det kommer att ge staden mellan 1.600 och 2.000 nya praktikplatser, säger Roger Siverbrant på stadskansliet.

Ska ut och ”missionera”

Han har nyligen bytt arbetsplats, från projektledarjobb i Biskopsgården till en ny projekttjänst på stadskansliet, som samordnare av stadens praktikhantering.

Under hösten ska han och kollegan Anders Hansson besöka Göteborgs samtliga förvaltningar och bolag och ”missionera” för praktikplatser

– Det blir intensiva veckor. Vi ska försöka träffa samtliga ledningsgrupper, säger Roger Siverbrant.

Större möjligheter till matchning

Satsningens syfte är att motverka ungdomsarbetslösheten och dess skadeverkningar. Målgruppen är ungdomar mellan 18 och 24 år. Här ingår också att implementera ett nytt gemensamt IT-stöd, som bygger på webbportalen Praktikplatsen.se. Ambitionen är att få in samtliga praktikplatser i ett och samma system.

– Då blir det lättare att hålla ordning, urvalet blir större och man kan matcha praktikanter mot platser mycket bättre, eftersom man kan välja över hela Göteborg.

En kartläggning för ett och ett halvt år sedan visade att Göteborgs Stad behöver 228.000 praktikveckor per år. Det motsvarar 5.700 helårsjobb – och sedan dess har behovet blivit ännu större, i takt med att arbetslösheten ökar.

Förödande att inte ha någon sysselsättning

Men alla stadens verksamhetschefer har hårda besparingskrav. Frågan är hur man kan motivera dem att ställa upp med praktikplatser.

– Alla ser hur arbetsmarknaden utvecklat sig. Det undgår inte någon, nästan alla är drabbade på ett eller annat sätt. Och idag tror jag att det finns en insikt i hur viktigt det är att ha en sysselsättning även om man är arbetslös. Att inte ha det är förödande!

– Jag är säker på att en mycket mer positiv inställning är på väg när det gäller att ta emot praktikanter, det märkte vi ute i Biskopsgården där vi erbjuder samtliga niondeklassare tre veckors sommarpraktik, säger Roger Siverbrant.