Helén Lewinsky. Foto: Anders Magnusson

Ny rapport. Samtalsbehandling mot missbruk hjälper nio av tio av de som söker hjälp. Det visar den nya rapporten Samtal som hjälper från Göteborgs Stads mottagningar för alkohol-, spel- och narkotikaproblem. ”Att möta personerna där de är och att utforma behandlingen tillsammans är det viktigaste för att lyckas”, säger Heléne Lewinsky, behandlare på Respons alkoholrådgivning.

Läs rapporten här: Samtal som  hjälper

Respons alkoholrådgivning, Spelberoendeteamet och Behandlingsgruppen för drogproblem är samtalsmottagningar som drivs av Göteborgs Stad. Hit kan göteborgare med alkohol-, spel- eller drogproblem vända sig för att få hjälp enskilt, i grupp eller som en familj. I rapporten Samtal som hjälper beskriver behandlarna hur de arbetar, vilka resultat de uppnår och vad som är viktigt för att samtalsbehandlingen ska lyckas.

Många blir hjälpta
Rapporten visar att samtalen hjälper de allra flesta: 90 procent av de 786 personer som intervjuats i samband med avslutad behandling upplever en förbättrad situation när det gäller sitt missbruk.

Samtalsbehandlingen innebär att den som söker hjälp sätter upp ett mål tillsammans med sin behandlare. Det kan handla om att bli drogfri, sluta spela eller att dricka kontrollerat. Metoden för att nå dit diskuteras också. Vad passar bäst: enskilda samtal, par- eller familjesamtal eller gruppverksamhet?

– Det här måste vi komma fram till tillsammans. Vi är experter på samtal, medan den som söker hjälp är expert på sitt liv, sitt problem och hur det yttrar sig. En del vet att de måste bli helnyktra, medan andra vill pröva om det går att dricka kontrollerat. Och då måste de få göra det. Det finns inga färdiga lösningar som passar alla, säger Heléne Lewinsky.

Men det handlar inte bara om att pröva och till slut hitta en framgångsrik strategi. Lika viktigt är att bli sedd och få möjlighet att prata om sin situation.

-Att skiljas från drogen, spelandet eller alkoholen kan vara jättejobbigt. Något som hjälpt en att slappna av, våga visa känslor eller hantera ångest behöver nu ersättas av något annat. Det måste man få möjlighet att prata om och det får man hos oss, säger Heléne Lewinsky.

Bemötandet viktigt
För att behandlingen ska lyckas måste såväl behandlare som den som söker hjälp känna trygghet och ha tilltro till arbetet. Rapporten visar att behandlarna på de tre mottagningarna får höga betyg för sitt bemötande, 98 av 100 poäng. Det är bland de högsta siffrorna i Göteborgs Stad.

Att skapa en ”allians” mellan behandlare och hjälpsökande är viktig för att behandlingen ska lyckas, menar Heléne Lewinsky.

– Om du känner att du funkar med personen du går i samtal hos, att den ser dina behov, lyssnar på dig på ett sätt som är hjälpsamt så kommer också behandlingen vara hjälpsam, säger Heléne Lewinsky.

Ord är också viktiga. Behandlarna använder inte ord som missbrukare eller alkoholist.

– När man gör en människas problem till dess identitet reducerar man alla styrkorna personen har, vi försöker lyfta fram styrkorna och jobba med dem, säger Helene Lewinsky.

Involvera barnen
Men att enbart arbeta med själva missbruket räcker oftast inte. Att tala om hur kommunikationen i familjen och samspelet mellan familjemedlemmar påverkas av missbruket är minst lika viktigt. Många av de som söker hjälp har barn. På Respons alkoholrådgivning har så många som en fjärdedel små barn. Det är vanligt att den som har alkohol-, spel- eller drogproblem först inte vill involvera barnen i behandlingen.

– Många tror att de skyddar barnen genom att inte berätta, men vår erfarenhet är att barnen ändå alltid märker att något är fel, även om de kanske inte förstår vad eller varför.

Behandlarna rekommenderar därför alltid föräldern att involvera barnen. Det behöver inte innebära att barnen måste vara med vid besöken, men att föräldern berättar om sitt problem och att hen går i samtal. Det kan också vara bra för barnet att få besöka mottagningen och hälsa på behandlaren.

– Föräldrarna blir ofta överraskade av vilken koll barnen haft: att de har sett att pappa gråter varje kväll eller känt att mamma luktat vin.

Även personer som vuxit upp i en familj där det funnits alkoholproblem kan komma på samtal för att tala om hur missbruket påverkat, eller fortfarande påverkar dem. Liksom övriga anhöriga.

-Det är svårt att vara barn, förälder eller partner till någon med missbruk. Därför erbjuder vi olika slags stöd. Enskilt, som par, familj eller grupper för anhöriga där du kan träffa andra i samma situation, säger Heléne Lewinsky.

”Ingen quick-fix”
Även om mottagningarnas statistik alltså visar att de flesta blir hjälpta, är vägen dit ofta lång. Inte sällan krävs många försök innan de sökande når sina mål. Men ett återfall är inget misslyckande, utan något man kan lära av. En möjlighet att reflektera över varför de strategier man använt tidigare inte funkade nu.

– Ofta börjar själva återfallet långt innan det faktiskt sker. Vad var det som utlöste det? Ett bråk med partnern eller att man kände sig utanför i en viss situation? Det är sådant vi behöver titta på, vilka fällor som finns, i vilka situationer man är särskilt sårbar. Det här är ingen quick-fix. Det handlar om uthållighet och tillit – både från den som söker hjälp och oss behandlare, säger Heléne Lewinsky.