Får hjälp att kontrollera sina känslor. Män som slagit sina kvinnor och barn har blivit bättre på att kontrollera sina känslor tack vare samtal i pappagrupper. Fjorton våldsutövande män i Göteborg har deltagit i tre grupper. Nu har projektet blivit ordinarie verksamhet.

– Vi är nöjda och vill fortsätta jobba med den här modellen, säger Tommy Sjölund, samordnare vid Utväg Män, social resursförvaltning.

– Fjorton personer är inte så många, vilket gör det svårt att mäta signifikanta förändringar, men vi ser tydliga individuella förbättringar, fortsätter han.

Projektet startade för två år sedan och heter ”Större, starkare, klokare och snäll”. Pappagrupperna arbetar med ett amerikanskt föräldraprogram som heter Circle of Security (COS) och baseras på anknytningsteorin.

Den teorin går förenklat ut på att de första åren i en människas liv – barnets nära relationer med sina föräldrar – är avgörande för hur man senare i livet hanterar relationer med andra människor.

Själva utsatta för våld
– De mönster som grundläggs i oss som barn finns med oss resten av livet, säger Tommy Sjölund.

– Av de män som kommer till oss har 60-65 procent själva bevittnat eller blivit utsatta för våld i sitt barndomshem. Det är en stor riskfaktor för fortsatt våld, därför är det så viktigt att bryta den kedjan.

Tommy Sjölund betonar att de 14 männen varit motiverade att förändra sitt våldsamma beteende. De hade kommit ganska långt i sin utveckling redan innan de började i pappagrupperna.

– Det här är inte de mest våldsamma och de har frivilligt sökt hjälp hos oss. Men de har svårt att hantera sin föräldraroll, deras anknytning till barnen är inte bra, och de kan se det själva.

Männen gick först behandling i våldsbearbetning, både individuellt och i grupp. Därefter pappagruppen, med för- och eftersamtal. Totalt blir det nästan 50 tillfällen.

Bättre föräldraförmåga
Syftet med pappagruppen var att männen, efter sin icke-våldsbehandling, skulle få fortsatt behandling utifrån sitt föräldraskap. I gruppen har de fått möjlighet att utveckla sin föräldra- och omsorgsförmåga, förstå våldets konsekvenser och arbeta för att barnen ska känna trygghet och tillit.

En första utvärdering har genomförts i samarbete med forskare från psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Den visade positiva resultat vad gäller förbättrad föräldrakontroll. Och pappornas egna, självskattade problem och symtom minskade. En mer omfattande utvärdering ska vara klar i vår.

– Jag tycker att det är fantastiskt att vi kan hitta fram till de här männen, det finns mycket gott och klokt i dem. Men de har nog aldrig suttit och pratat så här förut, ibland vill de inte sluta, säger Tommy Sjölund.

En cirkel av trygghet
Han berättar att en trygghetscirkel används som en stark symbol under samtalen, liksom filmer om olika situationer i livet. Och ett citat om hur man ska vara som förälder:

Alltid: Vara större, starkare, klokare och snäll.
När det är möjligt: Följa barnens behov.
När det krävs: Ta ansvar och bestämma.

– Det är inte ens 25 ord, men det är nästan allt man behöver veta som förälder, säger Tommy Sjölund.