”Möten har varit viktigt”. Under sommaren har det funnits dialogpunkter i sex stadsdelar i Göteborgs Stad. Många invånare har haft funderingar kring covid-19-pandemin eller velat ha tips på sommaraktiviteter. “Mötet har varit viktigt, att få till ett samtal med invånarna”, säger Anna Pellegrini, en av två projektledare för dialogpunkterna. 

Invånarguiderna Saman och Bedia bemannade dialogpunkten på Västra Hisingen.

Stadsdelarna har gjort på olika sätt och haft olika fokus på sina dialogpunkter.

– I vissa stadsdelar har man framför allt träffat äldre och då har frågorna handlat mycket om isolering, ensamhet och att man inte träffar vänner, barn eller barnbarn, säger Anna Pellegrini på social resursförvaltning.

I andra stadsdelar har det varit fokus på barnfamiljer. Då har det kommit andra frågor och man har även delat ut lite leksaker.

– I det stora hela uppfattar jag det som att det har gått bra och att man är nöjd med responsen från invånarna.

Staden ska synas i näromådet

Tanken med dialogpunkterna var framför allt att staden skulle synas ute i närområdena och informera kring restriktioner, den rådande situationen, få till ett möte och samtal med invånarna.

– Syftet är att skapa en tillit till staden och i med det öka jämlikheten, att alla ska ha rätt att få informationen. Det finns mycket information digitalt, men alla kan inte ta del av den.

Ett ämne som kommit upp mycket på dialogpunkterna gäller covid-19-pandemin.

– Samtalet har varit viktigt där. Att prata om oron man känner, kanske för ekonomi och arbete, och var man kan få stöd och hjälp.

Tips och klagomål

Något annat det varit stort fokus på var sommaraktiviteter.

– Tips på vad man kan hitta på i stan när många är hemma och inte reser som vanligt. Staden har mobiliserat mycket när det gäller sommaraktiviteter för barn, unga och vuxna.

Det har också kommit en del klagomål från invånarna. Bland annat kring vad staden och andra myndigheter har gjort och inte gjort. Men det har också handlar om kollektivtrafik och trängseln där.

Kan ni se om tilliten ökat eller att det blivit mer jämlikt?

– Det är svårt att svara på, jag har inget belägg eller några siffror. Jag hoppas naturligtvis att dialogpunkterna gjort skillnad. Det är en stor insats vi gjort för att nå så många som möjligt.

Under sju veckor i sommar, vecka 27 – 33, samtalade de sex dialogpunkterna med ungefär 1500 personer. Dialogpunkter har funnits i Norra Hisingen, Lundby, Västra Hisingen, Askim-Frölunda-Högsbo, Östra Göteborg och Angered. Vissa är fortfarande öppna.

– De andra stadsdelarna i Göteborg har också arbetat med den här typen av frågor i sommar, men gjort andra insatser som fyllt samma behov, säger Anna Pellegrini.

Dialogpunkten på Svarte mosse i Biskopsgården en fin sommardag.