”Det finns behov av extra information”. Hallå där Marigona Marniku, kommunikatör för Göteborgs Stads informationsinsatser om vaccination mot covid-19. Ni anordnar en träff i Tynnered 28 december då läkare informerar om vaccination. Varför?

– Vi har ett uppdrag från kommunfullmäktige att genomföra flerspråkiga och mer omfattande informationsinsatser angående vaccination mot covid-19, i områden där vaccinationsgraden är låg. Föreläsningarna ger en chans till fördjupad information om varför det är rekommenderat att unga från 12 år vaccinerar sig.

– Vi vill att människor ska känna sig tryggare i sitt beslut om vaccination, och just när det gäller barn behövs ju också ett samtycke från vårdnadshavare. Under föreläsningen finns en möjlighet att besvara människors frågor och bemöta eventuell oro. Vi har gjort mycket redan i Angered, och nu vill vi även göra en insats i Sydväst i Tynnered, där vi också ser att vaccinationsgraden är lägre än i staden i övrigt.

Vad händer på träffen på Kastanjeträffen på Smaragdgatan?

–  Ett läkarteam från Institute of medical and public health, IMPH, håller en föreläsning på lätt svenska. Det innebär att de använder ord som inte är för svåra, de pratar lite långsammare och använder sig av bilder för att förklara. Under träffarna finns Göteborgs Stads hälsoguider på plats för att ge vägledning, och när föreläsningen är slut blir det frågestund. Vi har också filmat en föreläsning som kommer att bli tillgänglig för vårdnadshavare efter årsskiftet.

Är det något man bör tänka på om man vill komma på någon av träffarna?

– Nej, vi säkerställer att man ska kunna sitta med rimligt avstånd och att det inte uppstår någon trängsel. Det finns handsprit på plats och vi uppmanar till att tvätta händerna.

Vilken respons brukar ni få efter informationsträffarna?

– Vi har generellt fått fin respons. Senast hade vi en liknande föreläsning för Romska kvinnoförbundet som var väldigt uppskattad. Vi har inga siffror på hur det har påverkat vaccinationsgraden, men vi får bekräftat från deltagare att informationen har gett dem en mer faktabaserad bild av vad vaccinationerna innebär.

– Vi vet att det sprids mycket rykten och myter om vaccination mot covid-19 i olika kanaler och det här är ett sätt att bemöta det. Våra insatser är ett komplement till Västra Götalandsregionens insatser, och vi samarbetar också med dem i det här uppdraget som avslutas vid årsskiftet.