Om dubbla utanförskap på Stadsbibliotekets trappscen. Vilka utmaningar står HBTQIA+-personer som tillhör en nationell minoritet inför? På West Pride är detta ett ämne då Romano center i väst deltar med programpunkten Dubbla utanförskap; Det som inte syns.

Seminariet äger rum på Stadsbibliotekets trappscen på torsdag 30 september klockan 10–10.45.

Det blir ett samtal om tillhörighet, vänskap och mänskliga rättigheter. Britt-Inger och Linda Lundqvist, mor och dotter, pratar om sexualitet och att tillhöra en minoritet. De identifierar sig som tillhörande minoriteten romer/resandefolket. En minoritet där det ibland kan vara problematiskt att bli accepterad med en normbrytande sexualitet.

Undersökning genomförs

Konsument- och medborgarservice genomför just nu en undersökning i ”Hur Göteborgs Stad kan förenkla vardagen för hbtqi+ personer?”. I samband med programpunkten finns det möjlighet att lämna sitt bidrag via flyers som delas ut. Det går även att ge sina åsikter online.

Programpunkten livestreamas och kommer också att finnas tillgängligt att se i efterhand på Facebook.