Första gruppträffen i april. Många som drabbats av att ens barn utsatts för sexuella övergrepp känner sig ensamma. Därför startar Stödcentrum för brottsutsatta, gruppträffar där föräldrar får hjälp att hantera sina känslor, möta sina barns behov och träffa andra i samma situation.

Jessica Rosander och Emilie Holmström är kuratorer på Stödcentrum för brottsutsatta i Göteborg. De har genom åren insett att det finns ett stort behov hos föräldrar till barn som blivit utsatta för sexualbrott att träffa andra föräldrar som varit med om samma sak.

I slutet av april startar de en första stödgrupp där föräldrar kan mötas och få hjälp av varandra att hantera en tung samt ofta skuld- och skamfylld situation.

– I gruppen är tanken att man ska kunna prata friare om sina känslor utan att behöva ta ansvar för hur det man säger landar hos mottagaren. Genom att höra andra berätta och dela med sig av sina känslor kan man få en större förståelse för både sina egna och sitt barns reaktioner. säger Jessica Rosander.

Ett vuxet forum
Jessica och Emilie förklarar att det kan vara svårt att som förälder hålla ordning på sina egna känslor om ens barn utsatts för ett sexualbrott. Oavsett hur grovt brottet är. De hoppas att föräldragrupperna ska kunna hjälpa föräldrarna att sortera, acceptera och hantera sina känslor och tankar.

I de allra flesta fall är föräldern det bästa stödet för ett barn som utsatts för sexualbrott. Men eftersom brottet väcker så många starka känslor kan det vara bra att föräldrarna har ett eget sammanhang där de kan få ge uttryck för sina känslor och reaktioner, säger Emilie Holmström och Jessica fortsätter:

– Vi tror att gruppen kan hjälpa till med kunskap och förståelse för barnets reaktioner och beteenden. Det kan vara lättare att förstå och härda ut när man vet att reaktionerna – både hos en själv och hos barnet – är normala i en onormal situation.

Träffarna kommer att fokusera på reaktioner, känslor och tankar som kommer upp. Och det finns alltid möjlighet att få kompletterande individuella samtal om det behövs. Varje träff kommer att ha ett tema som utgår från vanliga reaktioner vid brott. Till exempel skuld och skam, rädsla, ilska, gränser och försvar. Teori blandas med övningar och föräldrarna får möjlighet att diskutera med varandra och personalen från Stödcentrum.

Oändliga möjligheter med gruppträffar
När Stödcentrum nu för första gången satsar på gruppträffar är det fokus på föräldrar. Men Jessica och Emilie påpekar att Stödcentrum är öppet även för syskon och de är inte främmande för att utveckla metoden med gruppträffar.

– Detta att ha samtal i grupp är bra och har oändliga möjligheter. Och hos oss finns det möjlighet att få hjälp på olika sätt.

– Jag skulle vilja uppmana alla som – i dag eller för många år sedan – råkat ut för att ens barn utsatts för sexuella övergrepp oavsett hur grovt det var, att ta kontakt med oss. Det spelar ingen roll om brottet är polisanmält eller inte. Vi finns för alla brottsutsatta, säger Emilie Holmström och Jessica Rosander instämmer:

– Våga ta kontakt med oss, våga be om hjälp. Och glöm inte. Du är inte ensam.