Boende och praktik. Tio av 26 ungdomar i projektet Backa BASE lyckades bli självförsörjande efter långt beroende av försörjningsstöd. Ett år senare var fem av de tio fortfarande självförsörjande.

– Jag tycker att det är bra siffror. Ett år är en lång tid i en ung människas liv, säger projektledaren och mentorn Magdalena Månson.

– Man ska komma ihåg att de här personerna aldrig jobbat tidigare och inte gått på gymnasiet. En del har även varit inne i kriminalitet, fortsätter hon.

Skriver ett samarbetsavtal
Backa BASE är en samverkan mellan stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen och en rad bostadsbolag, där praktikplats och provlägenhet är nycklarna som ska ”öppna dörrarna till framtiden”. Det startade i Backa 2007, efter förebild från Hjällbo.

Förkortningen står för Bostad, Arbete, Skola och Egenmakt. Med startpunkterna eget boende och eget praktikarbete är tanken att få igång en god utveckling för individen. BASE syftar också på sporten baseball, där det gäller att ta sig runt planen via ett antal baser.

I den inledande urvalsprocessen intervjuas ungdomarna. De som bedöms tillräckligt motiverade får skriva ett samarbetsavtal, där de lovar att komma i tid, ta ansvar för sin ekonomi och att inte använda narkotika eller begå brott.

Börjar med provperiod på tre månader
Bostadsbolagen som deltar i samarbetet bidrar med både lägenheter och praktikarbeten, till exempel gräsklippning, plantering och enklare fastighetsskötarjobb. Några platser finns också inom förskola och storkök i stadsdelen. På varje praktikplats finns en handledare som tar extra ansvar för praktikanten.

– Alla börjar med en tre månaders provperiod – First base – innan de kan få ett andrahandskontrakt på en lägenhet, också på prov, säger Magdalena Månson.

Provlägenheten är ett kvitto på att man nått Second base. Och då – efter tre månaders praktik – börjar man föra en mer aktiv dialog om framtiden för deltagaren. Projektledaren/mentorn hjälper till att söka jobb eller studier, att skriva CV och personliga brev.

Fem har fallit tillbaka i bidragsberoende
Målet är Home base, att ha följt samarbetsavtalet och att kunna försörja sig själv med ett eget jobb. Då erbjuds deltagaren ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet och medverkan i projektet kan avslutas.

Av totalt 33 personer som gått in i Backa BASE har 26 gått ut. Tio av dem nådde målet att försörja sig själv, men en uppföljning ett år efteråt visade att fem fallit tillbaka i bidragsberoende.

– Om man frågar ungdomarna själva, säger de att lägenheten är det som lockar mest. Men jag tror att framgången ligger i att de hänger ihop, både arbete och boende, säger Magdalena Månson.

– För de allra flesta vill jobba, de vill kunna stå på egna ben.

”Har kommit ut i vuxenlivet”
Som ett led i att utveckla konceptet har Ung & Tryggs kansli gjort telefonintervjuer med elva tidigare deltagare. Åtta av dem var i stort sett nöjda, tre var missnöjda. Missnöjet gällde bland annat informationen och reglerna kring provlägenheterna och kontakten med mentorn.

Samtliga elva var dock nöjda med sina arbetsuppgifter på praktikplatsen och tyckte att de fått den hjälp de behövde av handledaren.

”Fått hjälp att tro på mig själv”, ”har kommit ut i vuxenlivet” och ”öppnade dörrarna till min framtid” är några omdömen av de nöjda deltagarna.

Tid från handledarna viktigaste insatsen
Samverkan inom Backa BASE förnyas med ett år i taget. I dag finns ett planerat samarbete till och med 2012.

– Pengamässigt är insatserna små. Den viktigaste insatsen är tid från handledarna, som redan har sina jobb och löner. Så i princip är det bara jag som kostar pengar, säger Magdalena Månson.

Hyresvärdarna som deltagit är de kommunala bolagen Poseidon, Familjebostäder och Bostadsbolaget samt det privata Stena Fastigheter Väst AB. Under 2012 deltar dock inte Familjebostäder.