Näringsliv och staden samarbetar. Politiker, lokala företagare och medarbetare i Västra Hisingen träffas sedan en tid tillbaka i ett så kallat Advisory board. Det nära samarbetet ska ge korta beslutsvägar och snabba resultat. Syftet är att få fler boende i stadsdelen i arbete.

– Vi behöver action! Och det får vi här i Advisory board. Vi måste visa invånarna i Västra Hisingen att det verkligen händer saker. För de vill se resultat och de vill att vi levererar när det gäller nya jobb, fungerande kollektivtrafik till och från jobbet och trygghet i området där man bor, säger Sergio Garay, stadsdelsirektör Västra Hisingen.

Bankomat på plats
Ett Advisory board – eller ett ledningsråd som det kan kallas på svenska – är en variant av en styrelse som dock inte kräver något juridiskt ansvar från personerna som är med.

Några förändringar har samarbetet redan medfört. En är att bankomaten på Friskväderstorget snabbt kom på plats efter att en av medlemmarna i gruppen tog med sig frågan tillbaka till sin bank.

Planering pågår för ny busslinje
En annan fråga gruppen lyft är en ny busslinje mellan Torslanda och Biskopsgården. Det skulle underlätta för arbetssökande i Biskopsgården att ta sig till Torslanda där det finns ett stort rekryteringsbehov inom bland annat förskola.

– Redan till tredje mötet bjöd vi in bland andra Västtrafik och Nettbuss för dialog. Det var ett bra grepp för nu är planeringsmötet igång med en ny busslinje, säger Sergio Garay.