Per-Erik Rinsell heter Göteborgs nya särskilda åklagare med inriktning på ungdomsbrottslighet. Utnämningen ingår i satsningen "Ung och Trygg" som ska hindra ungdomar från Bergsjön, Biskopsgården, Gunnared och Lärjedalen att hamna i kriminella gäng.

Snabbare och effektivare handläggning samt möjligheten att förebygga brott. Det är vad Per-Erik Rinsell hoppas på i sitt nya arbete som åklagare med särskild inriktning på ungdomskriminalitet.

– Handläggningen kommer att gå fortare och vi kan även jobba mer målinriktat med de som är i riskzonen att komma med i kriminella gäng, säger Per-Erik Rinsell.

Knyter kontakter

För Per-Erik Rinsell är det här ett annorlunda sätt att arbeta som åklagare. I vanliga fall tar han hand om alla typer av mål och har kontakt med polis och socialtjänst från olika stadsdelar.

– Nu är det 24 spanare och tre utredare som jag kommer att ha kontinuerlig kontakt med. Då lär man känna varandra på ett bra sätt, säger han.

Behovet är stort

Hittills har polisen inom ramarna för projektet ”Ung och trygg i Göteborg” prioriterat insatser mot redan kända narkotikaanvändare i de fyra stadsdelarna. Nu utökar man samarbetet för att nå projektets målsättning att motverka nyrekrytering till kriminella gäng.

Per-Erik Rinsell har stora förhoppningar om att samarbetet ska fungera och att man även ska kunna utveckla nya arbetsmetoder att sprida vidare till andra stadsdelar. Han har redan varit ute och pratat på fritidsgårdar och andra mötesplatser, och vet att behovet är stort.

– Det fattas knappast jobb åt oss, konstaterar han.

Fotnot:
”Ung och trygg i Göteborg” är ett samarbete mellan SDN i Bergsjön, Gunnared, Biskopsgården och Lärjedalen samt polis, åklagarmyndighet, utbildningsförvaltningen och Förvaltnings AB Framtiden.