Aktiviteter för barn, unga och familjer i Göteborg. Föreningar och organisationer kan nu söka pengar av Göteborgs Stad till aktiviteter för barn, ungdomar och hela familjen. Syftet är att motverka social oro och förebygga våld i nära relationer. Sammanlagt finns det 5,5 miljoner att söka.

Göteborgs Stad vill motverka social oro och förebygga våld i nära relationer till följd av covid-19. Idrotts- och föreningsförvaltningen och Social resursförvaltning går därför in med 5,5 miljoner kronor som föreningar och organisationer kan söka för att ordna aktiviteter, framför allt under sommaren.

– Vi vet att fler barn och ungdomar kommer att vara hemma i år än andra år. Vi vet också att en del andra aktiviteter man hade inplanerade inte går att genomföra. Vi vet också att den sociala isoleringen, eventuell annan ekonomisk stress och trångboddhet har stora negativa konsekvenser, säger Ritva Gonzalez, verksamhetschef vid social resursförvaltning.

– Därför är det jätteviktigt att vi som stad ser till att vi är så bra rustade som möjligt för att kunna ha sommarlovsaktiviteter och fritidsaktiviteter. Inte bara för barn och ungdomar, utan gärna för hela familjen.

Bra på att nå målgruppen

Hon tar också upp att det också kan finnas föräldrar som är ensamstående och som inte kan ta ut sin semester under sommaren eftersom de arbetar inom vården.

– Äldre personer kan inte ställa upp och passa barnen under covid-19-pandemin. Då kanske vi som stad behöver fundera på om vi behöver ha dagkolloverksamhet eller liknande. Här vet jag att civilsamhället är väldigt vana att ställa om, vana att växla upp och väldigt bra på att nå målgruppen, nå göteborgare.

Satsningen görs också för att underlätta för dem som har en situation hemma som blir väldigt våldsam emellanåt, så att de får en ventil att ta sig ut.

Sök senast 18 maj

De föreningar och organisationer som önskar ta del av pengarna ska söka senast den 18 maj.

– De beskriver vad de vill göra, till vilken målgrupp och vad satsningen kommer att kosta. Vi har dialog med dem så att det blir så bra som möjligt. Utifrån det handlägger våra handläggare ärendet som snabbt som möjligt så att vi kan fördela pengarna, säger Ritva Gonzalez.