Framgångsrik modell i prioriterade områden. Sedan 2018 kan förstagångsföräldrar i prioriterade områden få sex hembesök av BVC och föräldrastödjare. Nu förlängs satsningen i minst ett år. Samtidigt fortsätter utvärderingen av dess effekter för barn och familj.

Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad har beslutat att fortsätta finansiera satsningen på utökade hembesöken under 2021, med möjlighet till förlängning även under 2022.

Utökade hembesök riktar sig till föräldrar som har fått sitt första barn, eller som fått barn tidigare men nu fått sitt första barn i Sverige, och som bor i prioriterade områden. Syftet är att stärka föräldrarnas tillit till sin egen förmåga.

– Det som gör den här satsningen så viktig är att vi får chansen att möta barn och familj tidigt. Att vi kan hjälpa till att stärka förstagångsföräldrar redan under de första månaderna i barnets liv, säger Eva-Carin Jeppsson, föräldrastödjare i Angered.

Många tackar ja

Det är föräldrar som bor i Tynnered, Biskopsgården, Lövgärdet, Gårdsten, Angereds centrum och Hjällbo som erbjuds sex hembesök under barnets första 15 månader.

Hela 92 procent av de som blir erbjudna besök tackar ja. Hittills har teamen, som består av en barnhälsovårdssjuksköterska och en föräldrastödjare från den förebyggande socialtjänsten i stadsdelen, besökt cirka 330 familjer.

– Vi svarar på föräldrarnas frågor om barnets hälsa och utveckling, och berättar vilket stöd de kan få i föräldraskapet, säger Eva-Carin Jeppsson.

Främjar jämlikhet

Satsningar som stimulerar barns tidiga utveckling har visat sig vara ett effektivt sätt att minska skillnader i barns livsvillkor och hälsa.

− Vi vill öka familjens delaktighet i samhället och tidigt erbjuda extra stöd till de familjer som behöver det, säger Eva-Carin Jeppsson.

Sedan i augusti 2019 pågår en utvärdering av de utökade hembesöken i Göteborg. Den sker i form av djupintervjuer med föräldrar, fokusgrupper med personal samt enkäter som familjer fyller i. Utvärderingen leds av forskare från FoU i Väst, Göteborgsregionen.

Modellen med utökade hembesök är en del av ett familjecentrerat arbetssätt som är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

 

Film om utökade hembesök