Unikt projekt i Göteborgs Stad. Ansökningar utan personligt brev och definition av nyckelbegrepp så att alla menar samma sak. Det är några av verktygen när Göteborgs Stad gör en satsning på normkritisk och kompetensbaserad rekrytering.

– Det här är ett unikt projekt för Sverige och handlar om att utbilda alla som arbetar med rekryteringar att använda en helt kompetensbaserad rekryteringsprocess. Just nu arbetar vi intensivt med att förbättra och förfina processen för att vara en inkluderande stad för alla, säger projektledare Tarja Högberg, som är hr-specialist i stadsdelsförvaltningen Lundby.

Normkritisk checklista
I praktiken innebär det bland annat att en kortfattad rekryteringshandbok tagits fram för chefer, rekryterare och fackliga representanter, där alla steg i rekryteringsprocessen beskrivs på ett förklarande sätt.

– Det handlar om att det ska göras samma bedömning oavsett var i staden du söker dig och då behöver vi en samsyn för vad till exempel serviceinriktad betyder. Vad menar vi egentligen när vi frågar efter det? I handboken finns bland annat definitioner och förslag på intervjufrågor för olika kompetenser.

Här finns också en normkritisk checklista som hjälper den som rekryterar att formulera sig så att de kompetenser och kvalifikationer som efterfrågas i annonsen är inkluderande och tydliga.

– Sammanfattningsvis handlar det om att vi ska basera våra bedömningar på fakta och inte på olika fördomar. Vi bryr oss inte om ålder, kön, etnisk tillhörighet eller andra personliga faktorer i urvalsprocessen. Det enda som är intressant är vilken kompetens den sökande har.

”Privat får alla vara precis vem de vill”
För att inte hamna i omedvetna fördomsfällor görs redan nu ett stort antal rekryteringar utan att sökande ska bifoga ett personligt brev. På så sätt bedöms endast de sökandes kompetens för det efterfrågade arbetet, eftersom de som gör urvalet inte har någon annan information att gå på. Inte heller under intervjuerna ställs några frågor om de sökandes privatliv.

– Privat får alla vara precis vem de vill, det har ingen relevans för tjänsten. Genom att inte väga in det privata ökas dessutom mångfalden naturligt, för då får vi automatiskt människor med olika privata erfarenheter.

Arbetet drivs i projektform fram tills årsskiftet och börjar användas allt eftersom de olika delmomenten blir klara. Projektgruppen består av deltagare från sex stadsdelsförvaltningar som arbetar fram och prövar materialet, som när det är klart ska användas inom hela Göteborgs Stad.

”Viktigt att vara en inkluderande arbetsgivare”
I höst anordnas frukostseminarier med information om projektet för chefer och fackliga företrädare inom staden.

– För Göteborgs Stad är det oerhört viktigt att vara en inkluderande arbetsgivare, och då ingår det att vi absolut inte ska diskriminera i vår rekrytering. Forskning visar dessutom att det leder till en ökad effektivitet bland de anställda och är en konkurrensfördel, så det finns bara fördelar med det här arbetet.