Hembesök och läsning för de yngsta. Efter tre lyckade år med pilotprojektet ”Bokstart” utvidgas satsningen från två till tolv områden i Göteborg, däribland Tynnered. Fler barn och familjer får nu stöd och inspiration till läsning och språkutveckling via hembesök. Satsningen är en del av Göteborgs Stads mobiliseringsfråga Staden där vi läser för våra barn.

– I den här stan har man förstått att det är viktigt att satsa på den allra tidigaste språkutvecklingen, och att det faktiskt är en jämlikhetsfråga. Det trodde jag aldrig att jag skulle få uppleva, men det fick jag! säger Gertrud Widerberg, projektsamordnare för Bokstart i Göteborg.

Under tre år har Bokstart funnits i två områden i Bergsjön och Gårdsten. Från och med 2018 så utvidgas satsningen till tolv områden i Angered, Bergsjön, Tynnered och Biskopsgården.

Träffar hela familjen
Bokstart innebär att personal från biblioteket gör hembesök för att inspirera fler barn och familjer till tidig läsning. De träffar inte bara barn och föräldrar utan även mor- och farföräldrar, syskon, släktingar, vänner och grannar. Personalen besöker vid två tillfällen familjer som har fått sitt första barn. Besöken sker när barnet är sex och elva månader gammalt. Barnet får bokgåvor och föräldrarna/de vuxna får tips om hur de bäst kan stimulera barnets språkutveckling.

Fler blir behöriga till gymnasiet
Satsningen är en del av Göteborgs Stads mobiliseringsfråga Staden där vi läser för våra barn. Målet är att minska skillnader i livsvillkor och skapa en mer jämlik stad. Forskning visar att regelbunden hög-läsning för barn bidrar till mer likvärdiga livsvillkor mellan människor. När vi läser för och med våra barn blir fler behöriga till gymnasiet, fler kan vidareutbilda sig och fler har lättare att få jobb.