Samarbete med socialsekreterarna. Människor med injektionsmissbruk löper större risk än andra att smittas av hepatit A och B. Men många är svåra att nå. Nu har Smittskydd Västra Götaland tagit fram ett hänvisningskort som socialsekreterarna kan dela ut till klienter i behov av vaccination.

− De här korten ska socialsekreterarna kunna lämna över till personer som behöver vaccinera sig. Sedan ska den som fått kortet kunna lämna den i kassan på vårdcentralen, säger Christina Wall, utvecklingsledare på Kunskapskällarn’n, som arbetar drogförebyggande i Göteborgs Stad.

Vaccinationen är gratis
Sjukvården och socialtjänsten har samarbetat även tidigare i de här frågorna. Själva vaccinationen är kostnadsfri och har varit det länge. Med de nya korten hoppas de att fler av dem som är i riskzonen för injektionsmissbruk ska komma iväg och vaccinera sig.

− Det är en grupp som är svår att nå. Korten kan underlätta, särskilt för de människor som inte så gärna går till en trång vårdcentral full med folk, säger Christina Wall.

Liten målgrupp
Christina Wall poängterar att det inte handlar om någon större målgrupp.

− Nej, de som injicerar droger eller är i riskzonen för injektionsmissbruk är ingen stor grupp. Men deras hälsa är lika viktig som din och min, och för varje individ som smittas av hepatit är det besvärligt, säger hon.