Gymnasieskolornas avslutningar i Göteborg innebär glädje, fest och lättnad för många unga människor. Men festligheterna betyder också fylla, ökad brottslighet och nedskräpning. Projektet Student 2010 är ett sätt att försöka minska problemen. Inför årets studentfirande utökas satsningen.

När cirka 7.000 elever från ett 40-tal gymnasieskolor tar studenten sätter det definitivt sin prägel på livet i centrala Göteborg.

Vill minska berusningen på festerna

Baksidan av det glada firandet är att alltför många dricker för mycket alkohol och att det används narkotika. Det resulterar bland annat i en ökning av anmälda våldbrott under de aktuella veckorna.

En tre år gammal undersökning från Stockholmspolisen pekar på en tydlig ökning av våldsbrott med direkt koppling till just de nätter och kvällar som det arrangerades studentfester.

Inspirerade av myndigheterna i huvudstaden och det egna tillsynsarbetet 2008 startade tillståndsenheten, polisen och Skatteverket i Göteborg i fjol projektet Student 09. Syftet är att minska berusningen och få bort narkotikan på festerna och därigenom också minska antalet våldbrott och olyckor.

18-årsgränsen viktig fråga

Projektet riktar sig dels mot krögare med serveringstillstånd som arrangerar studentfester och dels mot gymnasieskolornas elevkårer eller festkommittéer. Verktygen som används är information, samverkan och tillsyn.

– Krögarna har varit väldigt nöjda och ger projektet högt betyg i vår utvärdering. Framförallt tycker det att det är bra att ha en dialog med till tillståndsenheten, polis och Skatteverket, säger samordnare Pernilla Gilvad på sociala resursförvaltningen.

En viktig fråga krögarna måste ta ställning till är om man ska släppa in elever som tar studenten, men som ännu inte fyllt 18 år och hur man i så fall undviker att servera dem alkohol.

Färre anmälda våldsbrott i fjol

Även elevkårerna var positiva till informationsträffarna.

– De var väldigt måna om att det skulle bli så bra fester som möjligt. Sedan vet vi inte hur det mottogs bland övriga gymnasister. Där var det för få som svarade på vår utvärdering för att vi ska kunna dra några slutsatser, fortsätter Pernilla Gilvad.

Statistik från polisen visar också att antalet anmälda våldbrott i två centrala områden minskade något under perioden 30 april-15 juni jämfört med samma period 2008. Störst var minskningen på och runt Avenyn (cirka 23 procent).

Avenyns företagare med i år

– Det är för tidigt att dra några stora slutsatser, men det är i alla fall tydligt att våldet verkar ha minskat, säger Pernilla Gilvad.

I år utökas satsningen och involverar också bland andra företagarna på Avenyn samt park- och naturförvaltningen. Ett nytt mål är att även försöka minska nedskräpningen i samband med festligheterna.

Projektet kommer att fortsätta även under 2011 och 2012.