Plan fram till 2026. Jämlikt Göteborg är Göteborgs Stads långsiktiga satsning för en mer jämlik och sammanhållen stad. Nu är en ny rapport klar som visar framsteg på vissa plan, samtidigt som skillnaderna i livsvillkor fortsätter att öka på andra.

Läs rapporten: Jämlikt Göteborg hittills 

Göteborgs Stad satsar långsiktigt på att skapa en mer jämlik stad. Sedan 2014 pågår Jämlikt Göteborg, som innefattar verksamheter i alla storlekar. Målet är att minska skillnader i livsvillkor för att skapa ökad sammanhållning, tillit och delaktighet.

Rapporten visar bland annat på den samverkan som finns mellan näringsliv, kommunen och civilsamhället.

– Den första jämlikhetsrapporten kom 2014. I den såg vi ser vi att det skiljer nio år i medellivslängden om du bor i Askim eller i Bergsjön. Barnfattigdomen är 60 procent i vissa stadsdelar och två procent i andra. Det finns med andra ord ett behov av att göra något åt det, säger Michael Ivarson, förvaltningsdirektör på social resursförvaltning.

Många initiativ
Den nya rapporten visar att många aktiviteter och projekt pågår för att jobba med målet. Tolv av Göteborgs Stads nämnder och styrelser rapporterade en god så kallad måluppfyllelse. Alla gjorde bedömningen att åtminstone viss måluppfyllelse uppnåtts. För staden i sin helhet bedömer stadsledningskontoret också en viss måluppfyllelse.

– Det pågår många intressanta initiativ runt om i Göteborgs Stad. Bostadsbolagen lägger om sina arbetstider och har värdar som jobbar senare på kvällarna för att skapa trygghet. Tilliten mellan människor och samhällets institutioner – som socialsekreterare, lärare, polis eller – är lägre i de mest utsatta områdena och det arbetar vid med också, säger Michael Ivarson.

– Det är strategiskt viktigt att jobba i de områdena och miljöerna för att på alla sätt öka tryggheten för människorna som bor där. Alla i ett samhälle tjänar på att klyftorna minskar, fortsätter han.

Satsar på barnen
Sedan i januari i år pågår den långsiktiga planen Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026. Den omfattar samtliga nämnder och styrelser fram till och med 2026. Programmet pekar ut viktiga områden och strategier som aktörer i Göteborg ska samlas kring och tillsammans kan bidra till för att minska skillnaderna i livsvillkor i staden.

Men det är svårt att påvisa att Göteborg idag är en mer jämlik stad idag än när målet formulerades, visar den nya rapporten om Jämlikt Göteborg.

– Det går definitivt i rätt riktning. Men vi måste ha ett långsiktigt perspektiv. En sak som vi gör väldigt bra idag är vårt starka fokus på barn, att vi mobiliserar tidigt för att nå de små barnen. Det tar minst en generation att minska klyftorna, pekar forskningen på. Vi satsar mycket på skola, arbete och hållbara stadsmiljöer, och inte minst på att hitta nya sätt att samarbeta i staden – mellan förvaltningar, bolag, näringsliv och civilsamhället, säger Michael Ivarson.